Tone Bjørge (t.v) og Dagrun Slettebø Daltveit er blant forskerne bak den norske studien som er publisert i BMJ.

Foto: Jørgen Barth og privat

Studie: Medfødte misdannelser gir økt risiko for kreft

I en studie med populasjonsdata fra registre i Norge, Sverige, Danmark og Finland, har norske forskere sett på kreftrisikoen hos personer med medfødte misdannelser.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Studien, som nylig ble publisert i BMJ, inkluderer 62 295 personer i alderen 0 til 46 år med kreft, og de er født mellom 1967 og 2014.

Risikoen vedvarer i voksen alder
Man vet fra tidligere at medfødte misdannelser og kreft har en sammenheng. I denne studien har forskerne funnet at risikoen vedvarer i voksen alder.

– Hovedresultatet er at det å være født med en alvorlig misdannelse assosieres med økt kreftrisiko inn i voksen alder. Dette gjelder spesielt medfødte misdannelser i hjerte, genitalia, nervesystemet, skjelettdysplasier og Down syndrom, sier sisteforfatter av studien, Tone Bjørge, kreftepidemiolog og professor ved Universitetet i Bergen, til Dagens Medisin.
Hun sier at den vedvarende økte kreftrisikoen utover barnealder hittil har vært lite studert.

– Men vi kan ikke si så mye om mekanismene bak. Vi kan vise sammenhenger mellom spesifikke misdannelser og spesifikke kreftformer, i og med at vi har populasjonsdata fra fire land.

– Vi vet fra før at medfødte misdannelser og kreft henger sammen. I Norden har vi så gode registre at vi kan følge dem inn i voksen alder, og i studien viser vi at den økte risikoen disse personene har i barnealder vedvarer. Vi ser også at kreftrisikoen øker med antall misdannelser, og at mange misdannelser assosieres med kreft i samme organsystem.

Risikoen for å få kreft i denne aldersgruppen er lav i den generelle befolkningen Selv om man har en misdannelse, er risikoen for kreft fortsatt lav. Derfor anbefales det ikke screening eller lignende, sier Bjørge.

Førsteforfatter av studien er Dagrun Slettebø Daltveit, som nå tar sin doktorgrad ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB.

Til New York Times, som omtaler studien, understreker Daltveit at denne kunnskapen kun bidrar til risikobildet:

– Det betyr ikke at en person med medfødte misdannelser nødvendigvis får kreft.

Studien har fått støtte fra Kreftforeningen.

Powered by Labrador CMS