NYTT SELSKAP: Fra venstre: Simone Mester (CEO), Torleif Tollefsrud Gjølberg (CSO), styremedlem Inger Sandlie og styreleder Jan Terje Andersen utgjør Authera, et nytt norsk biotekselskap. Her avbildet under lanseringen på utestedet Røverstaden i Oslo torsdag kveld. Foto: Lars Brock Nilsen

NYTT SELSKAP: Fra venstre: Simone Mester (CEO), Torleif Tollefsrud Gjølberg (CSO), styremedlem Inger Sandlie og styreleder Jan Terje Andersen utgjør Authera, et nytt norsk biotekselskap. Her avbildet under lanseringen på utestedet Røverstaden i Oslo torsdag kveld.

Foto: Lars Brock Nilsen

Lanserte nytt biotekselskap – dette skal Authera jobbe med

UiO-professor Jan Terje Andersen er én av fire gründere bak det nye norske biotekselskapet Authera, som blant annet skal jobbe med utvikling av nye antistoffer. Selskapet er allerede i samarbeid med et globalt selskap.

Publisert

– Visjonen min for dette selskapet er å bruke innsikten og ekspertisen vi har fått fra akademia, og kombinere dette med styrken i det private næringslivet, sa Simone Mester, administrerende direktør i biotekselskapet Authera, da det nye selskapet ble lansert på utestedet Røverstaden i Oslo torsdag kveld. 

Selskapet har utspring i forskergruppen til Jan Terje Andersen. 

Mester introduserte selskapets vitenkapsdirektør, Torleif Tollefsrud Gjølberg, som Mester ble kjent med gjennom studier og doktorgradsarbeid i Oslo.

– Da jeg ble kjent med deg og forskningsgruppen du var en del av, forsto jeg raskt at det var dette jeg ville jobbe med, sa Gjølberg.

Mester og Gjølberg sitter i ledelsen av selskapet. De har også fått med seg Jan Terje Andersen, professor i biomedisinsk innovasjon ved Institutt for farmakologi, Universitetet i Oslo, som styreleder, og Inger Sandli, professor emerita ved institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, som styremedlem.

Dette vil de jobbe med

Fokuset for selskapet vil ligge på arbeid med antistoffer. Ifølge Mester var 11 av de 20 mest solgt legemidlene i 2020 antistoffer. Mer enn 160 antistoffer er nå godkjent og på markedet, og majoriteten av disse har kommet i løpet av de siste fem årene.

– Dette er bare begynnelsen. Mer enn 900 antistoffer er under klinisk utvikling, og tusenvis av selskaper jobber innen feltet, sa Mester.

Gjølberg sa videre at hovedutfordringen i dag ikke nødvendigvis er å finne og utvikle nye antistoffer, men å forstå den underliggende biologien bak hvordan de fungerer. Bare gjennom den forståelsen kan man skreddersy nye medisiner, sa Gjølberg

– Vi prøver å gjøre dette ved å jobbe med en reseptor. Den finnes inne i oss alle, og interagerer med to viktige proteiner i kroppen vår: Antistoffer og albumin. Navnet på reseptoren er FcRn (neonatal Fc-reseptor red.anm.).

Ny teknologiplattform

Så til det brennende spørsmålet: Hva skal Authera jobbe med? Kjernen til selskapet vil ifølge Gjølberg være en FcRn-sentrert teknologiplattform.

– Når man utvikler medisiner, starter man gjerne med mange ulike molekyler. Men det er ofte ikke så lett å vite hva som er de beste kandidatene. Vår plattform kan avsløre hvordan de ulike molekylene vil kunne oppføre seg i kroppen allerede i tidlig fase. Og teknologien kan brukes innenfor flere terapiområder, sa Autheras vitenskapsdirektør.

Les mer om Authera i DM Pharma fredag.

Powered by Labrador CMS