IKKE KUR FOR ALLE– Vi har allerede veldig gode behandlinger i dag, med lite bivirkninger og problemer for pasientene. Risikoen ved disse behandlingene er liten i forhold til det å ta en stamcellebehandling, selv om flere pasienter nå har blitt kurert på denne måten, sier NTNU-professor Jan Kristian Damås. Arkivfoto: Vidar Sandnes

Foto:

Verdens fjerde og eldste hiv-pasient har blitt kurert

En 66 år gammel hiv-pasient har blitt fri for hiv-virus etter en stamcelle-transplantasjon for behandling av leukemi. – Viser potensial, men det er en risikabel behandling, sier NTNU-professor.

Publisert Sist oppdatert

Hiv

Hiv er en forkortelse for humant immunsvikt virusDe fleste som har hiv, har fått det som følge av ubeskyttet sex med en infisert personHiv ødelegger immunsystemet ditt, slik at du lettere får infeksjoner og visse typer kreftsykdommerNår det dukker opp andre sykdommer på grunn av hiv-svekket immunsystem, kalles tilstanden aids.Utviklingen av gode medikamenter som hindrer formering av viruset, har ført til at sykdommen kan holdes under kontroll. Det finnes imidlertid ingen kurKilde: NHI.no

Pasienten fikk donert benmarg som var naturlig resistent mot viruset som forårsaker hiv og AIDS. Det var denne mekanismen som også kurerte den såkalte «Berlinpasienten», Timothy Ray Brown, i 2007, skriver The Guardian.

Var hiv-positiv i 34 år

I tillegg til å være den eldste hiv-pasienten som har blitt kurert, var den såkalte «City of Hope»-pasienten (navn på sykehuset pasienten ble behandlet på red.anm.) også den som har hatt hiv lengst av de kurerte pasientene. Pasienten ble diagnostisert i 1988, og hadde brukt antivirale legemidler for å holde sykdommen i sjakk i mer enn 30 år.

Kan gi muligheter for noen få pasienter

Dataene om pasienten ble presentert i forkant av den årlige International Aids Society-kongressen (IAS-kongressen), som begynner i Montreal i Kanada i dag. Legene mener dette tilfellet gjør at eldre pasienter med hiv og blodkreft potensielt kan få tilgang på behandlingen, spesielt med tanke på at stamcelle-donoren ikke var et familiemedlem. IAS-president Sharon Lewin sier allikevel til The Guardian at det er lite sannsynlig at behandlingen vil bli tilgjengelig for majoriteten av hiv-pasienter, på grunn av risikoen en slik behandling medfører.

– Risiko for infeksjoner og alvorlig forløp

Jan Kristian Damås, overlege ved avdeling for infeksjonssykdommer ved St. Olavs Hospital og professor på NTNU, sier til Dagens Medisin at det kurative potensialet i stamcellebehandling er til stede.

– Men et viktig poeng er nettopp at det kan være en risikabel behandling. Å gå gjennom en stamcellebehandling krever mye immunsuppresjon og kan gi risiko for infeksjoner og alvorlig forløp. Men dette viser et potensial for at man kan eradikere reservoarene av hiv-virus, og illustrerer at det kanskje kan finnes en kur for hiv.

– Veldig gode behandlinger i dag

Overlegen og professoren er allikevel litt tvilende til at stamcellebehandling vil være denne kuren.

– Vi har allerede veldig gode behandlinger i dag, med lite bivirkninger og problemer for pasientene. Risikoen ved disse behandlingene er liten i forhold til det å ta en stamcellebehandling, selv om flere pasienter nå har blitt kurert på denne måten.

Sjelden mutasjon gir begrensinger

Damås er uansett enig i at hiv-pasienter som også har alvorlig hematologisk sykdom, og som likevel må gjennom denne typen behandling, bør vurderes for å få donasjon av hiv-resistent benmarg. Men dette vil ikke være aktuelt for majoriteten av hiv-pasienter.

– Benmargen disse pasientene får er såkalt CC-reseptor 5-muterte (CCR5-muterte), og det er grunnen til at benmargstransplantasjonen fungerer. Benmargen er resistent mot hiv-viruset. Men denne mutasjonen er ikke veldig frekvent, og det vil bli en betydelig begrensning dersom dette skal brukes i behandlingen av hiv-viruset, sier Damås.

Se Jan Kristian Damås sitt foredrag om vaksine mot hiv fra fjorårets DM Arena Hiv her:

Powered by Labrador CMS