NEDSKALERING: Nobelprisvinnende forsker, Edvard Moser, sier at avviklingen av Gaveforsterkningsordningen får konsekvenser for det nyoppstartede Alzheimers-senteret.  – Det blir en reduksjon. Enten i antall stillinger eller i utstyr. Det blir nedskalert aktivitet, som gjør at det vil ta lenger tid å nå målene våre. Foto: Arkiv

Foto:

– Taper millioner på fjernet forskningsstøtte

Stortinget bevilget ikke penger til gaveforsterkningsordningen i statsbudsjett for 2021. Ordningen ble dermed avviklet fra nyttår. – Dette rammer uforholdsmessig mye medisinsk forskning, sier Edvard Moser.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Gaveforsterkningsordningen gjorde det mulig å søke om statlig gaveforsterkning på opptil 25 prosent av private gaver på minst tre millioner kroner til langsiktig, grunnleggende forskning.

Edvard Moser, leder for det ny oppstartede K. G. Jebsen-senteret for Alzheimers sykdom, sier det vil gi en reduksjon i aktivitet.

– Det blir en merkbar reduksjon. En vesentlig del av midler vi får utdelt kommer som gaver gjennom stiftelser, sier Moser til Dagens Medisin.

Moser ble som kjent tildelt Nobelprisen i medisin i 2014.

K. G. Jebsen-senteret er et nasjonalt forskningssenter hvor tverrfaglige eksperter fra universitet og sykehus jobber for å bringe den Nobelprisvinnende forskningen fra laboratorium til pasienter.
For å oppnå det jobber senteret for å bygge bro fra grunnleggende forskning og vitenskap til klinisk implementering. Senteret er tilknyttet Kavli-instituttet ved NTNU og St. Olavs hospital.

– Hvordan påvirker dette forskningen deres?

– Det nystartede K. G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom er finansiert ved en gave fra Kristian Gerhard Jebsen-stiftelsen. 20 prosent av senterets inntekter er gaveforsterkninger og vil falle bort.

– Det blir en reduksjon. Enten i antall stillinger eller i utstyr. Det blir nedskalert aktivitet, som gjør at det vil ta lenger tid å nå målene våre.

– Dette kom brått på oss, så nå må vi sette oss ned og se om vi kan finne alternative måter å få inn midler på.

– Er det noen langsiktige konsekvenser av denne avviklingen?

– Forskning er langsiktig. Det gjør at forskningen vil ta lenger tid, det er så enkelt. Og det gjør at vi ikke kan satse på alt vi ønsker.

– Men dette rammer ikke bare oss. Det rammer all forskning, men ekstra mye medisinsk forskning. Det er nok uforholdsmessig mye medisinsk forskning som får midler gjennom gaver fra private og gjennom stiftelser.

– Vært et bra incentiv

Kavli-instituttet ved NTNU mottar årlig tildelinger fra Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning (TSFR), som er forskningsfondet til instituttet. Stiftelsens formål er å gi direkte økonomisk støtte til hjerneforskningen ved instituttet.

– Denne ordningen har betydd mye for vårt fond fordi vi kan si til private bidragsytere at ved å bidra til fondet, så vil vår gave igjen utløse 25 prosent støtte fra staten. Det har fungert som et bra incentiv til dem som gir, sier Jan Morten Dyrstad, styreleder for Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning (TSFR).

OPPSIKTSVEKKENDE: – Denne ordningen har vært en suksess. Det er langsiktig grunnleggende forskning som har mottatt støtte. Forskningen har blitt styrket gjennom denne ordningen ved å få frie midler, sier Jan Morten Dyrstad. Foto: Elin Iversen - NTNU

Stiftelsen ble opprettet av Fred Kavli i 2008.

– Denne ordningen har vært en suksess. Det er langsiktig grunnleggende forskning som har mottatt støtte. Forskningen har blitt styrket gjennom denne ordningen ved å få frie midler. Jeg ble veldig overrasket da jeg i oktober så at det var foreslått å avslutte ordningen som en siste setning i hva som gjaldt universitets- og høyskoler i forslag til statsbudsjett.

– Oppsiktsvekkende

– Siden 2014, som var det første året som kan regnes med ved beregning av gaveforsterkning har TFSR tildelt Kavli-instituttet 29,4 millioner kroner.

– Av oversikten i Khrono er gaveforsterkingen på tildelinger fra TFSR basert på 12 millioner kroner, 3 millioner kroner i gaveforsterking.

– Ut fra det vi allerede har tildelt Kavli-instituttet, 29,4 millioner kroner, har altså instituttet gått glipp av 5 millioner kroner i gaveforsterkning.

Stiftelsen gir hvert år mellom tre og fem prosent av netto markedsverdi av stiftelsens samlede kapital.

– Tildelingene fra oss har økt jevnt siden vi ble etablert, fordi kapitalen i fondet har økt. Hvis vi legger til grunn samme vekst i gaver til fondet og avkastning på fondets plasseringer, som er relativt konservative anslag, vil tildelingene fra TFSR til Kavli-instituttet fram til 2030 i sum være godt og vel 90 millioner kroner. Det innebærer at instituttet i denne perioden vil gå glipp av knapt 23 millioner kroner i gaveforsterkning.

– Nå er den avsluttet. Jeg synes det er oppsiktsvekkende, sier Dyrstad.

Powered by Labrador CMS