FØRST UT: Etablering av Senter for pasientnær kunstig intelligens (SPKI) er det viktigste organisatoriske grepet i den ferske KI-strategien til Helse Nord. Karl Øyvind Mikalsen er daglig leder.

Foto: Anne Torill Nordsletta

Åpnet Senter for pasientnær kunstig intelligens i Tromsø

Helse Nord er først ut med en strategi for kunstig intelligens. Tirsdag var det offisiell åpning av Senter for pasientnær kunstig intelligens i Tromsø.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Helse Nord RHF blir det første regionale helseforetaket som vedtar en strategi for kunstig intelligens (KI). Det skjer formelt når styret møtes til det siste ordinære styremøte før sommeren, den 22. juni. 

Men allerede i dag ble det viktigste organisatoriske grepet i den nye KI-strategien, Senter for pasientnær kunstig intelligens, offisielt etablert. Det skjedde under Midnattsolkonferansen i Tromsø. 

‒ Hjelpemiddel, ingen trussel
Karl Øyvind Mikalsen blir daglig leder, Rolf-Ole Lindsetmo, medisinskfaglig leder og Robert Jenssen, teknologisk leder for enheten som skal være et bindeledd mellom forskning og klinisk praksis og gi råd og implementeringsstøtte til helseforetakene. 

‒ Mange mener jeg er en tulling som bruker, og ønsker å bruke, kunstig intelligens i min arbeidshverdag. Spørsmålet er hvordan få integrert denne teknologien slik at det ikke sees på som trussel, men som et nyttig hjelpemiddel i sykehusene, forklarte Lindsetmo til deltakerne på Midnattsolkonferansen, skriver Pingvinavisa. 

Fra venstre: Rolf-Ole Lindsetmo, medisinskfaglig leder SPKI - Karl Øyvind Mikalsen, daglig leder SPKI – Robert Jenssen, teknologisk leder SPKI. Foto: Hasse Berntsen

Møter fremtiden
– At Helse Nord RHF, som det første regionale helseforetaket, vedtar en strategi for å ta i bruk kunstig intelligens, vurderes som viktig for å kunne gjennomføre nødvendige forberedende og tilretteleggende tiltak for å møte den akselererende utviklingen på dette feltet, skriver administrerende direktør, Cecilie Daae i sin innstilling til styret.

I strategien, som du kan lese i sin helhet her, beskrives veien videre, framover mot klinisk bruk, fra forskning via produktutvikling til implementering, det være seg gjennom anskaffelser av kommersielle løsninger eller ved egenutvikling.

– Det vurderes som viktig at strategien så sterkt vektlegger kvalitetssikring og validering av KI-løsninger før de tas i kliniske bruk, fortsetter Daae. 

Status i Helse Nord, og i landet for øvrig, er at KI-prosjekter hittil har vært begrenset til forskning.

Siden dette er et nytt og til dels ukjent fagfelt for de fleste, er det i strategirapporten lagt stor vekt på å redegjøre for hva kunstig intelligens er, hvilke anvendelsesområder som er aktuelle innen helsetjenesten og hvilke forutsetninger som må være på plass for å ta i bruk KI-løsninger.

Økonomien må avklares
I strategiperioden er det behov for å finansiere følgende tiltak, ifølge strategidokumentet.

  • Medfinansiering av Senter for pasientnær kunstig intelligens
  • Kostnader knyttet til styrking av IKT infrastruktur
  • Kommersielle anskaffelser av KI-løsninger innen radiologi

– Beslutninger om finansiering av de foreslåtte tiltakene i KI-strategien må avklares i ordinære prosesser knyttet til økonomiplan og årlig budsjettering i Helse Nord RHF og i HF-ene, understreker Cecilie Daae i styresaken.

Powered by Labrador CMS