LEGEMIDLER: Prosjektet inkluderer en rekke studier som har undersøkt om legemidler brukt under graviditeten og hos kvinner som ammer, kan påvirke barn og foster på uheldige måter.

Fikk pris for forskning på bruk av legemidler under svangerskap og amming

«Bruk av legemidler hos gravide og ammende – er det trygt for barnet?» er tittelen på det tiårige prosjektet som ga overlege Olav Spigset forskningsprisen 2023.

Publisert

I år vedtok et enstemmig Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge at prisen på 150.000 kroner skulle gå til Olav Spigset for hans prosjekt «Bruk av legemidler hos gravide og ammende – er det trygt for barnet?».

Spigset er overlege ved Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital og professor i klinisk farmakologi ved NTNU.

Prosjektet inkluderer en rekke studier som har undersøkt om legemidler brukt under graviditeten og hos kvinner som ammer, kan påvirke barn og foster på uheldige måter.

Ved å sammenholde legemiddelkonsentrasjonene i mors blod og i navlestrengsblod samt i mors blod og morsmelk, får man et langt mer presist bilde på hvor stor andel av legemiddeldosen mor inntar som overføres til barnet, både før og etter fødsel.

Prosjektet har pågått mer enn ti år og har til sammen ført til mer enn 30 publikasjoner.

– Resultatene fra prosjektet vil ha stor betydning og bidra til sikker bruk av legemidler under svangerskap og amming. Er legemidlene trygge å bruke, har det også stor betydning for å slippe bekymring og usikkerhet hos mor, sa Jens Solem i RBU da han delte ut prisen under Regional forskningskoferanse Helse Midt-Norge torsdag, skriver det regionale helseforetaket på sin nettside.

Powered by Labrador CMS