SALMONELLA: Agurk fra en spansk leverandør peker seg ut som sannsynlig smittekilde etter en omfattende etterforskning av det nasjonale salmonellautbruddet. (Disse fem agurkene er imidlertid uskyldige.) Foto: Colourbox

Foto:

FHI: Salmonellautbruddet trolig over – agurk kan være smittekilden

Det var trolig agurker fra Spania som førte til salmonellautbruddet som sendte 24 på sykehus. FHI sier utbruddet trolig er over nå.

Publisert

Ifølge Mattilsynet er det agurk fra en spansk leverandør som peker seg ut som sannsynlig smittekilde etter en omfattende etterforskning av utbruddet.

Det er registrert 72 personer som er blitt syke av mage-tarmbakterien i utbruddet. Smittetoppen var i midten av november. 24 har vært lagt inn på sykehus.

– Det er ikke alltid mulig å finne smittekilden i slike utbrudd, men nå har enkelte partier agurk fra en spansk leverandør pekt seg ut som den mest sannsynlige smittekilden, sier Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver i Mattilsynets seksjon biologisk mattrygghet.

Bakgrunn: Nasjonalt utbrudd av salmonella

Smitte i flere land

– Utbruddet er sannsynligvis over, men vi kan ikke utelukke at det kan dukke opp flere enkelttilfeller. Vi følger situasjonen nøye, sier seniorrådgiver Heidi Lange i Folkehelseinstituttet.

Det har ikke vært noen meldte sykdomstilfeller i Norge siden 2. desember. Det har også vært smitte i Sverige og Nederland i samme periode.

Agurkene som trolig har vært smittebærere, har ikke vært på markedet siden november. De norske agurkimportørene har tatt ekstra grep og tar flere prøver. Det er så langt ikke funnet salmonella i disse prøvene.

– Det er mye spansk agurk på markedet, men vi har bare mistanke til agurker fra én leverandør, i et avgrenset tidsrom. De som har blitt syke, kan ha spist eller vært i kontakt med agurk fra denne leverandøren. De har enten kjøpt agurk i butikk eller blitt servert det på institusjon, kantine eller annet serveringssted, sier Svindland.

Rådene mot smitte

Mattilsynet ber alle huske på å skylle og vaske frisk frukt og grønt grundig. Mange glemmer å tørke produktet, men det er også viktig.

God kjøkken- og håndhygiene bidrar også til å redusere smittefaren.

– Ferske frukt og grønnsaker, som agurk, bør alltid vaskes og tørkes godt, spesielt importerte produkter. Agurk kan også skrelles. I tillegg er det viktig å vaske hendene etter håndteringen slik at eventuell smitte ikke overføres til utstyr, kjøkken eller annen mat, sier Lange.

Powered by Labrador CMS