SAMARBEID: Felleskatalogen, ved administrerende direktør og redaktør Bente By Jansen, og Helsebiblioteket, ved redaktør Alexander Wahl, har samarbeidet om utviklingen av det nye verktøyet. Foto: Privat

SAMARBEID: Felleskatalogen, ved administrerende direktør og redaktør Bente By Jansen, og Helsebiblioteket, ved redaktør Alexander Wahl, har samarbeidet om utviklingen av det nye verktøyet.

Foto: Privat

Felleskatalogen og Helsebiblioteket med nytt bivirkningsverktøy

Mandag lanserte Felleskatalogen og Helsebiblioteket et nytt bivirkningsverktøy som skal hjelpe helsepersonell og pasienter med å undersøke mulige sammenhenger mellom bivirkninger og legemiddelbruk.

Publisert

Verktøyet som er tilgjengelig på Felleskatalogens side er en søkemotor hvor det er mulig å søke opp legemiddelbivirkninger.

Alexander Wahl, redaktør for primærhelsetjenesten i Helsebiblioteket ved Folkehelseinstituttet, tror verktøyet vil hjelpe multisyke som bruker mange legemidler.

– Vi vet at polyfarmasi øker. Siden 2010 har legemiddelbruken per innbygger økt med 27 prosent. Personer over 70 år bruker fem ganger mer legemidler enn personer under 70 år. Dette er en gruppe som er særdeles sårbar for bivirkninger. Og når pasienten står på flere legemidler blir det svært komplisert å ha oversikt over potensielle bivirkninger.

Tidkrevende søk
Wahl, som også er spesialist i allmennmedisin ved Kurbadet legesenter, viser til at det tar lang tid å slå opp i bivirkningsoversikten for hvert enkelt legemiddel.

– Under tidspress kan legen ofte avslutte dette arbeidet dersom det første legemiddelet gir treff.  Da blir seponeringsstrategien noe tilfeldig. Dette verktøyet vil gi full oversikt og søket blir enklere, raskere og av høyere kvalitet, forklarer han.

Søkemotoren fungerer slik at man i øverste søkefelt skriver inn bivirkning(er), på norsk eller engelsk, til alle bivirkninger er valgt. Deretter skriver man i nederste søkefelt inn virkestoff eller legemiddelnavn for å velge legemidler som er i bruk av pasienten.

Når alle legemidler er lagt inn utføres søket og resultatlisten viser de legemidler som gir treff på valgte bivirkninger, sortert etter frekvens.

– Listen hjelper legen med å prioritere hvilket legemiddel man eventuelt skal prøveseponere først. Alternativt kan man redusere dosen eller prøve et annet legemiddel direkte.

– Dette er nyttig
– Det er utrolig flott at verktøyet for bivirkningssøk nå er laget. Dette er nyttig, men vi trenger nå veldig raskt integrering i våre journalsystem, sier Marte Kvittum Tangen, leder for Norsk forening for allmennmedisin.

Hun sier allmennlegene trenger at dette kan brukes direkte fra journalen uten ekstern innlegging og uten at man må sitte og skrive inn eller lime inn alle medikamenter.

– Det er gjort en stor og god jobb med å oversette bivirkningstermene til norsk, og alle som søker vil nå raskt få gode treff på ord som både vi og pasientene bruker.

HELINTEGRERT MULIGHET: – Vi ønsker oss også helintegrert mulighet for sende bivirkningsmeldinger fra våre EPJ gjennom melde.no slik at vi kan få enda bedre kunnskap om bivirkninger, sier Tangen. Arkivbilde: Vidar Sandnes

– Verktøyet er testet ut før det ble lansert og ulik farge på søkefunksjonene gjør det enkelt og lett tilgjengelig for oss om det integreres: bruk gul søkeboks for å finne bivirkninger og blå søkeboks for å finne legemiddel.

Tangen sier man nå må finne en rask løsning som sikrer at alle slike løsninger integreres i journaler med et nasjonalt API (grensesnitt mot en eller flere tjenester i et operativsystem) med et språk som alle systemer forstår.

Egen idé
Wahl har selv stått for idéen og sier redaksjonen i Helsebiblioteket har vært konsulenter i prosjektbeskrivelsen og bidratt med sortering av bivirkningstermer. Felleskatalogen har gjort arbeidet og hovedinvesteringen i prosjektet. Det er også støttet av SkatteFUNN.

– Jeg har kjent på behovet for et slikt verktøy selv og kom på idéen i 2015. Deretter startet en prosess med Felleskatalogen og redaktør Bente By Jansen, om de kunne hjelpe i utviklingen med et slikt verktøy, sier Wahl.

20 000 timer brukt til prosjektet
Bente By Jansen, administrerende direktør og redaktør i Felleskatalogen sier det har vært et stort arbeid.

– Vi startet arbeidet med å identifisere aktuelle bivirkningstermer i felleskatalogtekstene, og disse ble så koblet opp mot MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities).

MedDRA er en internasjonal terminologi som er tilgjengelig på engelsk og flere andre språk, men ikke norsk.

– En viktig del av arbeidet har derfor vært å matche våre norske bivirkningstermer opp mot de engelske MedDRA-termene.

By Jansen forteller at alle felleskatalogenes tekster deretter måtte struktureres.

– I dette arbeidet ble det opprettet 110 000 lenker mellom bivirkningstermene og felleskatalogtekstene. Deretter lenket vi relatere bivirkningstermer til hverandre, slik at søket også returnerer relaterte bivirkninger.

Det vil si at hvis man for eksempel søker høyt blodtrykk så får man treff på synonymet hypertensjon og relaterte begrep som høyt blodtrykk, blodtrykkssvingninger og systolisk hypertensjon.

– Relateringen mellom bivirkningstermene har gitt ytterligere 50 000 lenker i Felleskatalogens Content Management System.

Hun forteller at de har brukt omtrent 20 000 timer på prosjektet.

– Vi mener det har vært en god investering når vi ser det endelige resultatet. Vi håper og tror at søket blir et nyttig verktøy for helsepersonell.

Bieffekt av prosjektet
Alexander Wahl sier flere har hatt idéen om et slikt verktøy tidligere.

– Jeg vet at flere har hatt denne ideen fordi gevinsten er åpenbar. Imidlertid har det vært et svært krevende prosjekt å realisere dette verktøyet.

Han forteller at en bieffekt av prosjektet er at Felleskatalogen nå har gått gjennom hver eneste bivirkning i Felleskatalogen sammen med legemiddelselskapene.

– Bivirkningstermene er færre, klarere og bedre strukturert i forhold til organklasser og frekvens, og legen kan selv velge foretrukket visningsmodus. Det er en stor forbedring.

Gratis
Wahl sier prosjektet har vært et samarbeid med felles interesser og at verktøyet vil være gratis og tilgjengelig for alle.

– Det er ikke noe profittmotiv her.

Nå håper han på at verktøyet integreres i forskjellige journalsystemer.

– I dag har leger et flott system ved forskrivning av legemidler hvor det er mulig å se om et legemiddel «krasjer» med et annet (interaksjoner). Da får man opp diverse advarsler før man sender en resept.

– Nå håper vi at også andre journalsystemleverandører integrerer bivirkningssøket i sine systemer, slik at søket kan kobles med legemidler i bruk (LIB). Da vil man kunne søke etter mulige bivirkninger på ett blunk.

Wahl og By Jansen forteller at DIPS har integrert søket i en ny versjon av Arena Medikasjon, som skal vurderes for godkjenning nå i vår.

Powered by Labrador CMS