ØKER: Den samlede gjennomsnittsalderen for alle kvinner som føder barn fortsetter å øke, og i fjor lå den på 31,8 år. Foto: Gorm Kallestad / NTB

FHI: Dobling i andelen igangsatte fødsler de siste 20 årene

De siste 20 årene har andelen fødsler som blir igangsatt i Norge doblet seg, fra under 14 prosent i 2004, til nå nærmere 30 prosent av alle fødsler, ifølge FHI.

Publisert

Hensikten med å igangsette fødsel etter at termindato er passert, er å unngå fosterdødsfall, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

Andelen som blir igangsatt etter svangerskapsuke 40, som er termin, har steget fra 15,2 prosent i perioden 2004–2009 til 28,1 prosent i perioden 2019–2023.

– I Norge er det nær 8000 kvinner som passerer uke 41 og går i fødsel av seg selv. Dersom også disse 8000 kvinner skulle vært igangsatt, ville mer enn 40 prosent av alle svangerskap i Norge blitt igangsatt, sier forsker og overlege Ferenc Macsali i FHI.

Hensyn til mor og barn

Ved enkelte svangerskap er det også behov for å sette i gang fødsel før kroppen selv er klar for det, av hensyn til mor eller barnet.

Kvinner med svangerskapsforgiftning, diabetes eller annen sykdom bør være igangsatt allerede før termin, ifølge nasjonale retningslinjer. Det gjelder også svangerskap der fosteret ikke vokser som ventet.

Samtidig vil flere igangsatte fødsler kunne medføre flere keisersnitt eller operative vaginale forløsninger. Det er også en større andel som opplever større blødning.

– Hvis flere kvinner skal igangsettes enn det retningslinjene tilsier i dag, vil det også føre til en større arbeidsbyrde for allerede pressede fødeavdelinger, uttaler Macsali.

Alderen på førstegangsfødte øker ikke

For første gang på lenge øker imidlertid ikke alderen på førstegangsfødende i Norge. Gjennomsnittsalderen i fjor ble liggende på 30,2 år, likt som i 2022.

– Alderen til førstegangsfødende har økt litt hvert år de siste 14 årene. At den ikke stiger i år, er positivt, sier overlege Liv Cecilie Vestrheim Thomsen i FHI.

Den samlede gjennomsnittsalderen for alle kvinner som føder barn fortsetter likevel å øke, og i fjor lå den på 31,8 år.

– Økningen i alder som ses blant alle fødende totalt skyldes at flergangsfødende blir stadig eldre. Det vil si at vi er eldre når vi får barn to, tre eller fire, sier Vestrheim Thomsen.

Færre tvillinger

Det er også færre kvinner som har født tvillinger i Norge de siste 20 årene. I fjor fødte 715 kvinner tvillinger, noe som kun utgjør 1,4 prosent av alle fødsler i Norge.

Spesielt i Møre og Romsdal, på Vestlandet og i Nordland er det synkende tvillingfødsler, der det i fjor ble født 40 prosent færre tvillinger enn for ti år siden.

Ifølge FHI skyldes det trolig en nedgang i hvor mange som føder tvillinger etter assistert befruktning (prøverørsforsøk). Der man før satte inn to eller flere egg for å øke sjansen for at kvinnen blir gravid, har man de siste årene kun satt inn ett.

Powered by Labrador CMS