ØKER BEREDSKAPEN: Stavanger universitetssjukehus (SUS) har økt beredskapen til gult nivå kveld på grunn av mange pasienter og svært utfordrende drift. Det har vært stor pågang av pasienter på sykehusene i julen.

 

Foto: Espen Mills

Influensa: Stor pågang på sykehusene i julen

Over 2.000 pasienter var innlagt med influensa, luftveisinfeksjon eller covid-19 forrige uke, ifølge Helsedirektoratet.

Publisert

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad bekrefter overfor NTB at smitten fortsatt brer om seg. Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet opplyser at:

  • 338 pasienter ble innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 51, mot 368 uken før. Det var 17 nye intensivinnleggelser og 81 dødsfall.
  • 532 pasienter ble innlagt med influensa, mot 390 i uka før.
  • 238 ble lagt inn med RS-virus, mot 159 i uka før.

Samlet var det over 2.000 innleggelser av pasienter med ulike luftveisinfeksjoner i uke 51.

– Belastningen på helsetjenesten økte ytterligere i uke 51. Belastningen skyldes dels mange pasienter og dels at mange helsepersonell er syke selv, sier Aavitsland.

– Vi hadde rett før jul møte med landets fylkesleger og regionale helseforetak. De bekreftet at det da var en del belastning på landets legevakter og sykehus, og at noen sykehus hadde økt beredskap. De hadde planer for ytterligere styrking ved behov, sier FHI-overlegen.

Helsearbeidere jobber ekstra

Sykehusene og kommunehelsetjenestene følger vaktplaner, understreker Nakstad. Noen sykehus har høynet beredskapsnivå på grunn av stor pågang av pasienter som kommer samtidig som det er økt sykefravær hos ansatte.

– Alle ledige vakter forsøkes da fylt av kolleger som jobber ekstra, skriver Nakstad i en epost.

Helsedirektoratet har ikke per i dag tall på hvor mange som jobber ekstra ved sykehusene denne julen.

– Ved noen avdelinger har man mulighet til å styrke bemanningen ytterligere ved at personell som har fri møter på jobb, men dette krever vanligvis et økt beredskapsnivå og vil da justeres etter behov, skriver den assisterende helsedirektøren.

KAN STYRKES: – Ved noen avdelinger har man mulighet til å styrke bemanningen ytterligere ved at personell som har fri møter på jobb, men dette krever vanligvis et økt beredskapsnivå, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Vidar Sandnes

Folkehelseinstituttet leverer normalt en ukesrapport på torsdager med oppsummering av hvordan influensa og koronasituasjonen arter seg. På grunn av romjulen blir det først en ny oppdatering neste uke, opplyser FHI.

Krevende, men under kontroll

De fire helseregionene beskriver en krevende og presset hverdag, men at situasjonen er under kontroll.

– Uke 51 var til nå mest belastende, skriver Helse nord i en oppdatering om pasienter med influensa, RS-virus, akutt magetarminfeksjon og covid-19.

Spesielt de medisinske sengepostene rapporterer høyt belegg. Helgelandssykehuset har nå gått over til grønt beredskapsnivå.

– Det er en økt tendens til at det blir lagt inn i sykehus flere eldre og skrøpelige med virale luftveisinfeksjoner, og som ikke klarer seg hjemme, og kommunene har svært begrenset mulighet til å håndtere smittepasienter på korttidssenger eller helsehus, opplyser Helse nord.

Samtidig beskriver helseregionen at det er ekstra krevende med et høyt antall utskrivingsklare pasienter. Mange av dem må ha enerom.

Fulle sykehus, sliten stab

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har økt beredskapen til gult nivå kveld på grunn av mange pasienter og svært utfordrende drift.

– Beredskapsnivået heves til gult for å ivareta pasientsikkerheten, sikre nødvendig bemanning og for å ha kapasitet til å håndtere andre ulykker og hendelser. Situasjonen må nå håndteres med ytterligere utvidet innsats og ekstraordinære ressurser og tiltak, skriver sykehuset i en pressemelding.

Fulle sykehus i Trondheim og Ålesund

– Det er fullt i akuttmottaket. Det er fullt på sengepostene, og det er fullt i korridorene, sier klinikksjef Elisabeth Siebke ved Ålesund sykehus til Sunnmørsposten.

Hun understreker imidlertid at folk som trenger hjelp, fortsatt må komme, men at kommunene må ta ut utskrivningsklare pasienter. Pårørende bes også om å vurdere om det er nødvendig å komme på besøk.

Lignende tiltak blir gjort ved St. Olavs hospital i Trondheim, hvor en økning i pasienter med ulike luftveissymptomer legger press på helsetjenesten.

Syke ansatte

Samtidig stiger sykefraværet blant de ansatte. Det er iverksatt lokale tiltak ved flere sykehus for å sikre bemanningen. Samtidig har man skjerpet smitteverntiltak ved akuttmottak og økt testingen for korona og influensa.

– Dette betyr at de kjente utfordringene med «fulle sykehus» og en sliten stab av ansatte er mer følbare nå enn tidligere i høst og vinter. På tross av det har ingen av sykehusene så langt valgt å øke beredskapen. Men dette vurderes selvsagt fortløpende, skriver Helse Midt-Norge.

Helse sør-øst, som er den største helseregionen, har i romjula ingen samlet oversikt over innleggelser og bemanning ved sykehusene.

Powered by Labrador CMS