FORVENTNING: – I en tid hvor vi ikke kan gjøre alt, har regjeringen derfor prioritert fastlegeordningen, psykisk helse og rus, og en trygg, aktiv alderdom, sa helseminister Ingvild Kjerkhol da hun la fram sine forventninger til kommunenes helse- og omsorgstilbud for 2023. Foto: Tone Herregården

FORVENTNING: – I en tid hvor vi ikke kan gjøre alt, har regjeringen derfor prioritert fastlegeordningen, psykisk helse og rus, og en trygg, aktiv alderdom, sa helseminister Ingvild Kjerkhol da hun la fram sine forventninger til kommunenes helse- og omsorgstilbud for 2023.

Foto: Tone Herregården

Kjerkol: Vil at fastlegene skal få slippe å dokumentere fravær

Slitne fastleger var et tema under helseministerens årlige tale til kommunene.

Publisert

Under helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkols kommunetale på KS' nasjonale helsekonferanse 2023 presenterte ministeren sine forventninger for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Fra talerstolen sa Kjerkol er at målet er at alle skal ha en fastlege å gå til. En undersøkesle Legeforeningen gjorde i høst viste at 235.000 nordmenn sto uten egen fastlege. Det reelle tallet kan være enda høyere.

Kjerkols viser til økningen i basistilskuddet hun lovte i statsbudsjettet. Tilskuddet vil ifølge Kjerkol bety at fastlegene vil få mer tid.

– Det betyr at fastlegene kan få mer tid til pasientene som trenger dem mest og at kommunene får mer handlingsrom til å tilby fastlegene attraktive ordninger som er tilpasset den enkelte kommune.

– Dette er medisin mot en ytterligere flukt mot private tjenester, sa Kjerkol i talen.

Mener fastlegene skal få slippe å dokumentere fravær

– Hva vil du gjøre for fastlegene?

– Fastlegeordningen er veldig viktig, og en hovedprioritet i årets statsbudsjett. Første mai kommer vi med en ny basisfinansiering som skal vekte mer de pasientene som trenger mest oppfølging. Vi har lagt en stor satsning. Helårsvirkningen av dette og øvrige styrkinger er på en knapp milliard, sier Kjerkol til Dagens Medisin.

Hun viser også til ekspertutvalget som gir sine anbefalinger i april.

–  Der vil det være virkemidler som vi kommer tilbake til i 2024-budsjettet. Så dette er en totrinnsrakett nå, for å stabilisere ordningen og sørge for at vi rekrutterer godt, sier Kjerkol.

– Hvordan skal dere hindre at det lekker fastleger ut av tjenesten mens dette arbeidet pågår?

– Da må vi samtidig som vi endrer finansieringen, jobber vi med å ta bort unødvendige oppgaver. Det er et litt løpende arbeid. I tillegg jobber veldig mange kommuner med gode lokale tiltak, og vi har sett en liten bedring mot slutten av 2022, sier Kjerkol.

– Hva mener du om jobben fastlegene gjør med å dokumentere forkjøla tenåringer?

– Akkurat fraværsreglene i videregående skal kunnskapsministeren få svare på, men jeg mener at det er en oppgave fastlegene burde slippe, sier Kjerkol.

Allmennlegeforeningen: Forventer handling

Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, har ikke tidligere hørt Kjerkol være så tydelig på at fastlegene skal få slippe å dokumentere fravær i videregående skole.

– Det er gledelig at ministeren har samme oppfatning som oss, at dette ikke hører hjemme i en sterkt presset fastlegeordning, sier Klev.

Han er ikke spesielt tålmodig.

–  Det er gledelig at hun er tydelig på at dette er feil bruk av medisinsk kompetanse i kommunene, men da forventer vi at hun tar opp dette i regjeringen, så vi får en fortgang. Koronaen viste oss at det er fullt mulig å få til forskriftsendringer raskt, sier Klev.

Powered by Labrador CMS