PASIENTSIKKERHET: Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet, mener at vi står i fare for at pasientsikkerheten reduseres og at vi ikke har nok folk på jobb til enhver tid på landets fødeavdelinger.

Foto: NSF

Jordmorforbundet: 25 millioner kroner er altfor lite

– Det er ikke i nærheten av å kunne dekke de hundre utdanningsstillingene til jordmødre som Kjerkol lovte under valgkampen, sier leder i Jordmorforbundet. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Regjeringen har foreslått å bevilge 25 millioner kroner til å etablere 30 nye utdanningsstillinger i anestesi-, barn-, operasjon-, intensiv- og kreftsykepleie (ABIOK) og for jordmorutdanningen. 

– Vi mener at dette er bra, men det er altfor lite. Det er ikke i nærheten av å kunne dekke de hundre utdanningsstillingene til jordmødre som Kjerkol lovte under valgkampen. Og de er ikke kraftfulle nok i lys av den store, økende jordmormangelen, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet. 

Sikre langsiktige planer
Schjelderup påpeker at det i dag er 200 ubesatte jordmorstillinger på fødeavdelingene og at ny bioteknologilov krever ytterligere 50 jordmorstillinger ifølge direktoratet.

– Så vi ser jo at det er prekært med økte bevilgninger for å løse jordmorkrisen på landets fødeavdelinger.

Regjeringen foreslår 25 millioner kroner årlig i denne stortingsperioden rettet inn mot særskilte tiltak for forsvarlig bemanning i fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal/Kristiansund. 

– Vi har registrert at Kristiansund har hatt særlige rekrutteringsutfordringer på jordmor, gynekolog og barnelegesiden. Det understreker nødvendigheten av at foretakene prioriterer og bevilger nok penger til rekruttering, og ikke minst sikrer langsiktige planer for å rekruttere livsviktig nøkkelpersonell helsetjenesten er avhengig av for å drive forsvarlige fødetilbud.

Hun understreker at vi har færre fødetilbud enn Verdens helseorganisasjons mål for antall fødeavdelinger her i landet.

– Stortinget har på bakgrunn av dette krevd full stopp i nedleggelser av fødetilbud. Likevel har vi fødetilbud i spill flere steder i landet.

– Vi er i likhet med Riksrevisjonen bekymret for at de ulike foretakene har for dårlige planer når det gjelder å rekruttere jordmødre og annet nøkkelpersonell i fødselsomsorgen og bør prioritere dette i langt større grad framover.

– Fare for at pasientsikkerheten reduseres
Schjelderup sier at de ønsker å samarbeide tett med regjeringen og helseministeren for å løse krisen og det hun beskriver som jordmorflukten fra landets sykehus. 

Vi er opptatt av å finne en snarlig løsning og er bekymret fordi jordmødre sier opp i hopetall på landets store avdelinger. Vi står i fare for at pasientsikkerheten reduseres og at vi ikke har nok folk på jobb til enhver tid på landets fødeavdelinger.

Hun sier at det er bekymringsverdig å se et sykefravær blant jordmødrene opp i 20 prosent.

–  På grunn av for høy arbeidsbelastning slik vi nå erfarer på mange av fødeavdelingene.

Forbundslederen sier at krisen må løses raskt. 

– Kjerkol har lovet 100 utdanningsstillinger til jordmødre og det mener vi at må på ha på plass raskt for å løse jordmormangelen på sikt, samtidig er det aller viktigste nå å redusere jordmødres arbeidsbelastning med å øke grunnbemanningen. Det må skje nå og ikke måneder fram i tid.

Powered by Labrador CMS