BEDRE KONTROLL: Ifølge studien førte behandling i poliklinikk til bedre kontroll både på blodtrykk og kolesterolverdier, noe som er svært viktig for å hindre videre sykdomsutvikling.

Foto: Getty Images, illustrasjonsfoto

– Kan forhindre nye kardiovaskulære hendelser

Ny studie undersøkte om poliklinisk oppfølging kunne redusere risikoen for nytt hjerteinfarkt, hjerneslag, PCI, bypass-operasjon eller død.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Studien, som er publisert i BMC Cardiovascular Disorders, startet i 2007 som et poliklinisk tilbud til pasienter med påvist koronarsykdom ved Hjertepoliklinikken, Sørlandet sykehus Arendal.

Tilbud om å delta i studien ble gitt til pasienter etter hjerteinfarkt, utblokking av kransårene (PCI) eller bypass-operasjon.

OPPFØLGING: Forsker Anete Kaldal sier at dette viser at enkel oppfølging og bedre etterlevelse etter behandlingsanbefalingene for pasienter som har hatt hjerteinfarkt eller PCI kan forhindre nye kardiovaskulære hendelser. Foto: Privat

– Studien undersøkte også om denne type oppfølging påvirket risikofaktorene for progresjon av sykdom, slik som hypertensjon, røyking, høyt kolesterol og blodsukker, fysisk inaktivitet og overvekt, sier Anete Kaldal, lege og forsker ved Sørlandet sykehus Arendal. 

Forebyggende tiltak
Over 1500 pasienter ble inkludert i studien, hvorav omtrent halvparten ble fulgt opp ved poliklinikken, mens den andre halvparten fikk behandling i primærhelsetjenesten.

Pasientene som ble randomisert til oppfølging ved poliklinikken, fikk tilbud om konsultasjon to uker etter innleggelsen som kvalifiserte dem for studien. Deretter fikk de tilbud om konsultasjon etter tre, seks og tolv måneder og deretter årlig opp til fem år.

– Konsultasjonene var fokusert på sekundærforebyggende tiltak, slik som oppfordring til røykeslutt, justering av medikamentell behandling av høyt blodtrykk, høye lipidverdier og diabetes, samt rådgivning med tanke på fysisk aktivitet og kosthold, forteller Kaldal. 

I studieperioden ble det gjennomført over 8000 konsultasjoner og mange pasienter har fått oppfølging i nærmere ti år.

– Den andre halvparten av pasientene ble fulgt opp ved primærhelsetjenesten. De møtte kun opp for kort årlig undersøkelse uten videre rådgivning. Alle pasienter i studien fikk også tilbud om individuelt tilpasset trening i tre måneder hos fysioterapeut, med mål om å fremme fysisk aktivitet også etter avsluttet treningsprogram. 

– Svært viktig
Studien viste at regelmessig oppfølging ved poliklinikk førte til at færre pasienter hadde behov for ny koronar intervensjon (PCI).

– Men vi fant ingen forskjell i forekomst av død, nytt hjerteinfarkt, bypass-operasjon eller hjerneslag. Dette kan ha sammenheng med at forekomsten av død, hjerteinfarkt, bypass-operasjon og hjerneslag var lav i begge gruppene.

Risikofaktorene som krever mer omfattende livsstilsendring, slik som fysisk aktivitet, overvekt eller røyking, viste seg å være vanskelig påvirkbare gjennom slik oppfølging, forklarer hun. 

Ifølge studien gav regelmessig strukturert poliklinisk oppfølging signifikant bedre kontroll på blodtrykk og kolesterolverdier. 

Noe som er svært viktig for å hindre videre sykdomsutvikling, legger Kaldal til. 

– Dette viser at enkel oppfølging og bedre etterlevelse etter behandlingsanbefalingene for pasienter som har hatt  hjerteinfarkt eller PCI kan forhindre nye kardiovaskulære hendelser.

– Følgelig bør vi forbedre behandlingen til denne store gruppen pasienter både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i Norge, avslutter hun. 

Powered by Labrador CMS