Også narkolepsi-erstatning til voksne

Tre voksne er blant et femtitalls personer som foreløpig har fått rett til narkolepsi-erstatning, etter å ha blitt vaksinert mot svineinfluensa.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Det melder Norsk pasientskadeerstatning (NPE), som har fastslått at over 50 personer har rett til erstatning etter å ha blitt vaksinert mot svineinfluensa. Nå er det også gitt medhold til tre voksne som har fått narkolepsi etter vaksineringen, melder NPE.

Norsk pasientskadeerstatning mottok i alt 292 saker om skade etter svineinfluensavaksinen Pandemrix. Av dem er 166 ferdigbehandlet, og så langt har NPE utbetalt drøyt 16 millioner kroner i erstatning.

Erstatning også ved sannsynlig årsak
Blant de 52 som har fått medhold i kravet om at deres narkolepsi kan skyldes vaksineringen, er 42 barn og unge mellom 4 til 19 år. Også tre voksne har fått medhold.

– Studier som er foretatt i Norge, Sverige og Finland viser økt forekomst av narkolepsi hos barn og unge som har fått vaksinen. En tilsvarende sammenheng mellom vaksinen og denne sykdommen hos voksne har ikke vært påvist, men vi ser nå noen saker der voksne har utviklet denne alvorlige sykdommen etter vaksineringen, sier NPEs direktør Rolf Gunnar Jørstad, ifølge en pressemelding.

Han understreker:
– Dersom vaksinen kan være årsak til utviklingen av narkolepsi, og vi ikke kan finne en annen og mer sannsynlig årsak enn vaksinen, skal det gis erstatning i disse sakene.

Også andre årsaker bak medhold
Det er i tillegg åtte voksne som har fått medhold av andre årsaker. Tre av dem har fått erstatning på grunn av plager som følge av selve sprøytestikket. Det dreier seg om skader som smerter, lammelse og betennelse i området rundt sprøytestikket.

Én har fått forverret nevrologisk tilstand med påfølgende økte lammelser, en annen har utviklet Guillain-Barré syndrom, en tredje har utviklet en tretthetstilstand og en fjerde har fått ME etter vaksineringen.

Individuell vurdering
I hver enkelt medholdssak fastsetter NPE erstatningen individuelt. Skadeomfanget vil variere fra person til person, og dette vil innebære at erstatningsbeløpene også vil variere.

– I samtlige saker som omhandler narkolepsi er foreløpig ikke endelig erstatningsbeløp fastsatt. Det er for tidlig å si hva sluttbeløpet blir i disse sakene, men det er grunn til å forvente flere saker med betydelige erstatningsbeløp, sier direktør Jørstad videre.

Avslo 114 krav
NPE avslo 114 erstatningskrav. Dette er saker der man ikke fant noen sammenheng mellom vaksinen og plagene som pasienten opplever. Ni saker er henlagt eller avvist.

Disse sakene dreier seg stort sett om at personen ikke har lidt økonomisk tap i forbindelse med en eventuell skade. Man må ha et økonomisk tap på over fem tusen kroner, eller et varig mén på over 15 prosent, for å kunne få erstatning.

Powered by Labrador CMS