NY ANBEFALING: Helsedirektoratets retningslinje anbefaler å ikke skrive ut antibiotika via e-konsultasjon. 

Foto: Getty Images

Fraråder antibiotika-forskrivning via e-konsultasjon

Helsedirektoratet har revidert den nasjonale retningslinjen for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

VIL HINDRE ØKNING: – Det er viktig å fortsette å holde antibiotikabruken lav, sier professor emeritus Marten Lindbæk ved ASP. Foto: Vidar Sandnes

I den nye versjonen av retningslinjen fremheves det at retningslinjen også gjelder ved e-konsultasjoner og telefonkonsultasjoner.

«Leger bør som hovedregel ikke skrive ut antibiotika uten å foreta kliniske og eventuelt supplerende undersøkelser,» heter det i den nye anbefalingen.

Det fremgår at dette gjelder alle luftveisinfeksjoner og de fleste andre infeksjoner.

Vil unngå forskrivning for sikkerhets skyld

Revisjonen er basert på en gjennomgang av forskningslitteratur og andre lands retningslinjer, og Helsedirektoratet har jobbet nært med Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP).

Morten Lindbæk ved ASP viser til at antallet e-konsultasjoner og telefonkonsultasjoner har økt den siste tiden.

– Økt legetilgjengelighet er en fordel for pasientene. Men ved e-konsultasjon blir det gjerne mer usikkerhet, da kan det være at legen skriver ut antibiotika for å være på den sikre siden, sier legen og professor emeritusen til Dagens Medisin.

– De siste seks-syv årene har vi  redusert antibiotikabruken i Norge med 30 prosent. Det er viktig å fortsette å holde bruken lav og da er er det å unngå forskrivning via e-konsultasjoner og telefonkonsultasjoner en av strategiene. 

Kan vurdere unntak

I tilfeller der det likevel kan være aktuelt å skrive ut antibiotika i denne settingen, skal følgende vektlegges for å sikre at tilstanden behandles på en faglig forsvarlig måte, ifølge retningslinjen:

  • Typisk presentasjon av tilstanden
  • God billedgjengivelse (for tilstander som presenterer seg visuelt)
  • Kjennskap til pasienten (kroniske sykdommer, faste medisiner, allergier, medikamentetterlevelse, tidligere episoder med samme tilstand, risiko for komplikasjoner etc.)
  • Mulighet for å følge opp tilstanden

Det er anbefales også en reduksjon i behandlingsvarighet ved streptokokkhalsinfeksjon i den nye retningslinjen.

– Det beste virkemidlet

Divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet sier i en pressemelding at det er viktig å sikre korrekt bruk av antibiotika. 

– Dette er det beste virkemidlet vi har i kampen mot antibiotikaresistens, uttaler Torgersen.

– Riktig bruk av antibiotika er en forutsetning for at vi kan beholde virksomme legemidler i bruk mot infeksjoner i fremtiden. I dag er det bare i de nordiske land, samt Nederland hvor vanlig penicillin fortsatt virker. I resten av verden har det vært et overforbruk av dette viktige legemidlet, og det har ikke lenger noen særlig effekt.

Powered by Labrador CMS