Foto:
Foto:

Studie: Høyt pilleforbruk blant gravide med spiseforstyrrelser

De bruker opptil sju ganger mer sovemedisin, og også mer antidepressiva og avføringsmidler enn andre gravide, viser norsk studie. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Forskere har kartlagt mønstre i bruk av psykofarmaka, avføringsmidler og smertestillende under og etter svangerskapet blant kvinner med ulike typer spiseforstyrrelser. Det er første gang man ser på denne problemstillingen i en befolkningsbasert studie.

I studien som er publisert i PLOS ONE er det brukt data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

Totalt 60.000 kvinner er med i studien. 3800 av kvinnene i studien hadde en spiseforstyrrelse.

– Sårbar tid
– Vi ser at kvinner med spiseforstyrrelser har et høyt forbruk av medikamenter både under og etter svangerskapet. Dette kan tyde på at svangerskapet og tiden etter er en sårbar tid for denne gruppen, sier førsteforfatter Angela Lupattelli. Hun er doktorgradsstipendiat ved Farmasøytisk Institutt ved Universitetet i Oslo.


Flest med bulimi og overspising

Det var flest kvinner med bulimi eller overspising i svangerskapet i studien, men kvinner med anoreksi og kvinner «renselsestype»-spiseforstyrrelse var også representert.

Kvinner med anoreksi eller «renselsestype»-spiseforstyrrelse var de som brukte mest psykofarmaka tidlig i svangerskapet. Psykofarmaka inkluderer antidepressiva, beroligende, sovemedisiner og antipsykotika.

11 prosent av kvinner med anoreksi brukte psykofarmaka, mot 1,7 prosent blant kvinner uten spiseforstyrrelse. 

– Bruken av disse legemidlene sank i løpet av svangerskapet, men økte dramatisk igjen i perioden etter fødsel blant disse kvinnene, sier Lupattelli.


Økt forbruk av beroligende og sovemedisiner
Kvinner med anoreksi eller «renselsestype»-spiseforstyrrelse hadde opptil sju ganger økt forbruk av beroligende og sovemedisiner i barselperioden sammenlignet med kvinner uten spiseforstyrrelser.

Dette var selv etter at man hadde kontrollert for bakgrunnsfaktorer som depresjonssymptomer og kroppsmasseindeks.

– Dette kan tyde på at tiden etter fødsel er en spesielt krevende periode, og at mange av disse kvinnene sliter med psykiske tilleggsproblemer som de må bruke medisiner for, sier Lupattelli.

Starter medisinering under svangerskapet

Forskerne fant også at kvinner med bulimi hadde dobbelt så høy sannsynlighet for å starte behandling med psykofarmaka under svangerskapet sammenlignet med kontrollgruppen. 

– Dette kan både tyde på at kvinner med bulimi i større grad søker behandling når de blir gravide, eller at symptomene forverres i svangerskapet slik at medisinering blir nødvendig, sier Lupattelli.

Høyere bruk av avføringsmidler

Studien viste også at bruk av avføringsmidler er høy blant kvinner med spiseforstyrrelser ikke bare før svangerskapet, men også under svangerskapet og i barselperioden. 

– Dette funnet er bekymringsfullt, særlig fordi det er usikkert om bruken er i samråd med lege og fordi det er ukjent hvordan dette kan påvirke helsen til både mor og barn, sier Lupattelli.

Hun mener det kan være vanskelig for kvinnen å ta opp temaet spiseforstyrrelser med jordmor eller lege, fordi det er skambelagt. Lupattelli mener jordmødre og leger bør bli bedre til å fange opp kvinnene med spiseforstyrrelse tidlig i svangerskapet.

Uheldige spisemønstre
– Det er viktig å identifisere kvinner som har uheldige spisemønstre ved første svangerskapskontroll. Det er samtidig viktig å gi råd om fordeler og ulemper ved bruk av psykofarmaka under svangerskapet og etter fødsel, sier Lupattelli. 

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo, Folkehelseinstituttet, St. Olavs Hospital, Spiseforstyrrelseklinikken i Oslo, og ”UNC Center of Excellence for Eating Disorders” i North Carolina Universitetet i Chapel Hill i USA.

Powered by Labrador CMS