FORDELER OG ULEMPER: - Det er viktig å veie fordeler med vaksinasjon mot ulempene, understreker Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet. 

Foto: Siri Øverland Eriksen

Bekrefter funn om hjertemuskelbetennelse og koronavaksinasjon

Unge menn er mer utsatte for myokarditt (hjertemuskelbetennelse) etter andre dose med mRNA-vaksiner, konkluderes det i en nordisk studie som er publisert i JAMA Cardiology. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

FHI har deltatt i et nordisk forskningssamarbeid som har undersøkt risikoen for myokarditt (hjertemuskelbetennelse) i en fireukersperiode (28 dager) etter vaksinasjon mot SARS-CoV-2. Studien SARS-CoV-2 Vaccination and Myocarditis in a Nordic Cohort Study of 23 Million Residents er nå er publisert i JAMA Cardiology.  

Det skriver FHI i en nyhetsmelding. 

Føre-var

Det var tidlige funn fra denne studien som førte til at FHI i oktober oppfordret menn under 30 år til å velge Pfizer/BioNTech-vaksinen fremfor vaksinen fra Moderna. Anbefalingen ble senere justert til også å gjelde kvinner under 30 år etter et føre-var-prinsipp.  

Ved all vaksinasjon er det viktig å veie fordeler ved vaksinasjon opp mot risiko for alvorlige bivirkninger. Geir Bukholm

– Hjertekomplikasjoner oppstår også ved covid-19. Begge koronavaksinene har vist seg å beskytte svært godt mot alvorlig covid-19. Ved all vaksinasjon er det derfor viktig å veie fordeler ved vaksinasjon opp mot risiko for alvorlige bivirkninger, understreker Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet (FHI) i nyhetsmeldingen.

Skal studeres videre

Studien er en nordisk registerstudie som inkluderte over 23 millioner innbyggere i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Til sammen var det 1.077 tilfeller av myokarditt blant vaksinerte og uvaksinerte i studieperioden fra 27. desember 2020 til 5. oktober 2021.  

Resultatene av studien har allerede blitt nøye gjennomgått av EMA og er en del av kunnskapsgrunnlaget for deres anbefalinger om mRNA-vaksinene.  

– Studien har gitt ny og viktig kunnskap som har hatt direkte føringer for det norske vaksinasjonsprogrammet. Det er likevel fortsatt mye vi ikke vet om disse bivirkningene. Vi gjør derfor flere nye studier der vi ser på langtidskonsekvenser etter innleggelse for myokarditt samt forekomst av myokarditt etter tredje dose. I tillegg samarbeider FHI med de fagmiljøene om en klinisk oppfølgingsstudie av disse pasientene i Norge, tilføyer Bukholm. 

Powered by Labrador CMS