FORSLAG: Helsedirektoratet og FHI kommer med forslag om hva å vektlegge i en revidert strategi. for virale hepatitter. Her avbildet i Oslo i 2022.
FORSLAG: Helsedirektoratet og FHI kommer med forslag om hva å vektlegge i en revidert strategi. for virale hepatitter. Her avbildet i Oslo i 2022.

Helsedirektoratet og FHI anbefaler revidert nasjonal strategi for hepatitt B og C

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler å forlenge Norges hepatittstrategi. Etatene kommer også med forslag til hva som bør vektlegges i videre strategi.

Publisert Sist oppdatert

I 2016 lanserte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) en nasjonal strategi for virale hepatitter. Strategien ble videreutviklet i 2018, og varer frem til 2023. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler nå å forlenge hepatittstrategien fra 2016 til 2030, og kommer med forslag til revidering av den.

Norge har, i tråd med FNs globale bærekraftsmål og verdens helseorganisasjons (WHOs) globale helsestrategi, mål om å eliminere hepatitt B og C som folkehelseproblem. Med det menes reduksjon av smitte og sykdom til et så lavt nivå at det ikke utgjør et problem for folkehelsen.

I en statusrapport om eliminasjons av hepatitt B og C som folkehelseproblem står det at i Norge anses prevalensen av HBV- og HCV-infeksjon for å være lav i den generelle befolkningen, men at forekomsten er høy i risikoutsatte grupper, særlig blant personer som har injisert rusmidler og innvandrere fra land med høy prevalens.

Formålet med rapporten er blant annet å vurdere status for de igangsatte tiltakene i hepatittstrategien opp mot nasjonale og internasjonale mål, samt gi råd for videreføring av arbeidet mot eliminasjon av infeksjonene.

På vei mot eliminasjonsmålet

Rapporten viser at det er lite nysmitte av hepatitt B i Norge. Viktigste risikogruppe for kronisk hepatitt B er innvandrere fra land med lav forekomst. På sin egen nettside skriver Folkehelseinstituttet at det er lite data som kan si hva status er for eliminasjonsmål for hepatitt B i Norge, men det tyder på at for få blir behandlet.

– Det er gledelig at vi er på god vei til å nå eliminasjonsmålet for hepatitt C. Vi er blant de første land i verden med så gode resultater. Men vi må fremdeles jobbe for å forebygge hepatittsmitte og sikre god oppfølging og behandling av de som lever med kronisk hepatitt B og C. Det er derfor nødvendig å revidere den nasjonale strategien, uttaler Camilla Stoltenberg, direktør i FHI.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er enig.

– Hepatitt er en utfordring for helsetjenesten i alle kommunene i Norge fordi det bor personer som kan ha blitt smittet i alle landets kommuner, uttaler Guldvog.

Han sier det er nødvendig å revidere strategien og få klare nasjonale målsetninger for hva man skal oppnå i Norge innen 2030, når strategien til WHO går ut.

– Dessuten må vi lage en plan for å oppnå og vedlikeholde målene, sier Guldvog.

Forslag til revidert strategi

Helsedirektoratet og FHI foreslår at følgende vektlegges i en revidert strategi:

  • Sikre tidlig diagnostisering, rask henvisning og oppfølging i helsetjenesten
  • Øke oppmerksomhet rundt testing og behandling hos innvandrere fra områder med høy forekomst av hepatitt B og C.
  • Sikre at oppfølging av gravide med kronisk hepatitt B-infeksjon og barna deres skjer i samsvar med nasjonale retningslinjer
  • Sikre gjennomføring av vaksinasjon mot hepatitt B for grupper som er anbefalt det
  • Overvåke resmitte av hepatitt C blant personer med risikoatferd
  • Styrke informasjon til sprøytebrukere om at deling av brukerutstyr innebærer smittefare
  • Styrke utdeling av komplett sterilt brukerutstyr i alle kommuner med sprøytebrukere
  • Sikre overgang til andre inntaksmåter av rusmiddel enn sprøyter
  • Øke inntak i legemiddelassistert behandling (LAR)
  • Ytterligere kunnskapsinnhenting og forskning på tiltak som kan hjelpe i arbeidet med overvåkning og nå målene
Powered by Labrador CMS