Fikk større nytelse og flere orgasmer

Kvinner som beholder livmorhalsen, har flere og bedre orgasmer enn dem som får fjernet hele livmoren.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.


Dette kommer frem i en randomisert intervensjonsstudie, som nettopp er publisert i Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica (1).
Gynekolog og dr.med. Marie A. Ellström Engh vedå Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus (Ahus) gikk videre på sitt doktorgradsmateriale fra Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
muskelknuter og blødninger
Ellström Engh foretok først en gynekologisk undersøkelse av 132 premenopausale svenske kvinner med en gjennomsnittsalder på 45 år, der det var aktuelt å fjerne livmoren på grunn av godartede problemer, som muskelknuter og uregelsmessige og rikelige blødninger. Hun spurte dem om deres velbefinnende og om deres sexinteresse, vaginale forhold, orgasme - og hvorvidt de var fornøyd med sexpartneren som elsker og venn.
Kvinnene ble deretter randomisert i to grupper gjennom loddtrekning - uavhengig av om livmoren ble fjernet gjennom åpen operasjon eller kikkhullskirurgi. Kvinnene ble undersøkt ett år etter operasjonen og ble da stilt de samme spørsmålene.
- Kvinner som beholdt livmorhalsen, hadde mer glede av sitt seksualliv og hadde flere orgasmer etter hysterektomien enn før, sammenlignet med dem fikk fjernet hele livmoren, sier gynekologen.
Hun legger til at bare orgasmefunnet var signifikant, og at hun gjennom sexdelen av studien ikke fant noen forskjeller mellom gruppene i total skåre.
Bekreftet ikke nerveteorien
Det er tidligere gjennomført større studier enn hennes som ikke har vist noen forskjeller på seksualiteten etter hysterektomi, men Ellström Engh påpeker at de ikke har hatt seksualitet som hovedfokus. I hennes materiale beholdt kvinnene dessuten eggstokkene, noe som ikke var tilfellet for alle kvinnene i de andre studiene som primært studerte inkontinens (2,3).
Hun mener dette er en fordel for hennes studie. - Våre resultater tyder på at det er bedre for seksuallivet å beholde livmorhalsen. Man har tidligere prøvd å forklare dette med at man ved å bevare livmorhalsen, skulle unngå å forstyrre nervefunksjonen i dette området. Denne teorien har ikke blitt bekreftet i min studie, understreker Ellström Engh.
Teorien går ut på at det er mulig å minimere skaden i den store nettlignende forbindelsen med parasympatiske og sympatiske nerver i bekkenet, dersom man beholder livmorhalsen. Det er hevdet at det kan være en risiko for at dette nervenettverket kan bli ødelagt dersom man fjerner hele livmoren, og at dette dermed kan forstyrre den seksuelle opplevelsen.
Bedret også helsen
- Kvinner som beholdt livmorhalsen, rapporterte dessuten om større positiv forandring i generell helse etter å ha fått fjernet livmoren. Dette var det eneste funnet som viste signifikant forskjell i den delen av studien, som handlet om kvinnenes velvære og hvordan de følte seg rent psykisk før og etter inngrepet, forteller gynekologen.
De hysterektomerte kvinnene ble spurt om de opplevde endringer i forhold til angst, depresjon, velvære, selvtillit, vitalitet og generell helse, men det var altså bare i det siste tilfellet at Ellström Engh fant en endring i den ene gruppen. De to sammenlignbare gruppene hadde lik totalskåre også i denne delen av studien.
Samme effekt
Resultatene fra en tidligere studie (4), som ble publisert i 1983, har vist samme orgasmeeffekt når man beholder livmorhalsen som i den nye studien. Den eldre studien var ikke randomisert og utført på en måte som kunne gi sikre svar. Like fullt er det denne studien som ligger til grunn for at man på mange sykehus i Skandinavia de siste tyve årene har valgt å beholde livmorhalsen ved hysterektomier. At man ikke kan se bort fra dette funnet, er nå vist gjennom studien til Ellström Engh.
- Hva er svakheten ved din studie?
- Det tok for lang tid å inkludere nok pasienter til denne studien. Vi måtte sette strek ved 132 kvinner, selv om Sahlgrenska Universitetssjukhuset har hele Göteborg som opptaksområde. Vi hadde planlagt å ha med 70 kvinner i hver gruppe, men nådde bare 50 som svarte på spørsmål om seksuallivet. Ved en større multisenterstudie ville vi ha vært mer sikre på at våre funn var riktige. Vi kunne heller ikke blinde pasientene for hvilken operasjonstype de hadde gjenomgått: Dette kunne påvirke deres svar etter operasjonen, svarer gynekologen ved Ahus.
Orgasme trolig også nervestyrt
Spesialist i klinisk sexologi og psykiater, Haakon Aars, tror de hyggelige resultatene kan forklares med blant annet nerveteorien som Ellström Engh trekker frem.
- Det er naturlig å tro at man kan forstyrre nervefunksjonene ved en total hysterektomi. Samspillet mellom parasympatiske og sympatiske nerver er viktig for ereksjon og orgasme hos menn, og det samme gjelder trolig for kvinner. Å beholde livmorhalsen, har nok også en psykisk dimensjon ved at kvinnen vet at vaginalområdet er intakt, sier Aars, som for tiden arbeider med en lærebok om menns seksualitet.
INTERESSEKONFLIKT:
Studien er finansiert gjennom Medicinska forskningsrådet og Göteborgs legesellskap
Marie A Ellström Engh: Ingen oppgitte interessekonflikter
Haakon Aars: Ingen oppgitte interessekonflikter
REFERANSER:
1) Ellström Engh MA, Jerhamre K, Junskog K. A randomized trial comparing changes in sexual health and psychological well-being after subtotal and total hysterectomies. Acta Obstet Gynecol Scand. 2010;89(1):65-70.
2) Thakar R, Ayers S, Clarkson P, Stanton S, Manyonda I.Outcomes after total versus subtotal abdominal hysterectomy. N Engl J Med. 2002;347:1318-25.
3) Gimbel H, Zobbe V, Andersen BM, Filtenborg T, Gluud C, Tabor A. Randomised controlled trial of total compared with subtotal hysterectomy with one-year follow up results. BJOG.2003;110:1088-98.
4) Kilkku P, Gronroos M, Hirvonen T, Rauramo L. Supravaginal uterine amputation vs. hysterectomy. Effects on libido and orgasm. Acta Obstet Gynecol Scand. 1983;62:147-52.
Tema: Seksuelt og hormonelt, Dagens Medisin 08/10

Powered by Labrador CMS