FLERE DØR: Fortsatt skyldes en del av overdødeligheten koronadødsfall.

FHI: Over 2000 flere dødsfall enn ventet i fjor

2313 flere enn ventet døde i Norge i fjor. Fortsatt skyldes mange dødsfall covid-19, men i yngre grupper dør flere av andre årsaker.

Publisert Sist oppdatert

Den såkalte overdødeligheten faller imidlertid fra året før, viser beregninger i en ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Overdødeligheten i 2023 er omtrent halvert sammenlignet med 2022, da våre oppdaterte analyser anslår en overdødelighet på 11,8 prosent, sier fagdirektør Hanne Løvdal Gulseth i FHI.

I 2023 var overdødeligheten på 5,6 prosent.

FHI beregner overdødelighet ved å sammenligne hvor mange som dør, med hvor mange man hadde beregnet at ville dø.

– Det har vært forhøyet dødelighet i alle aldersgrupper i 2023, med unntak av gruppen over 90 år. For aldersgruppene 20–39 år, 65–79 år og 80- 89 år var det statistisk signifikant overdødelighet, opplyser FHI.

Økning blant yngre

Året før var overdødeligheten først og fremst å finne i de eldre aldersgruppene.

– Det er første gang i pandemiperioden vi ser en overdødelighet i yngre aldersgrupper. Det er viktig å merke seg at det er få dødsfall i denne aldersgruppen, slik at det er stor usikkerhet rundt resultatene, sier Gulseth.

Den offisielle dødsstatistikken for 2023 er ennå ikke klar, men foreløpige resultater viser en økning i kategorien «andre årsaker» i aldersgruppen 0–39 år.

– Denne omfatter blant annet medfødte og nevrologiske sykdommer, og dødsfall relatert til rus, skader ulykker, drap og selvmord. Vi får mer detaljer om omfanget av og fordelingen innenfor denne gruppen når statistikken over dødsårsaker publiseres, sier fagdirektøren.

– For de eldre aldersgruppene ser vi at covid-19 fortsatt er en viktig årsak til overdødeligheten. Det er også verdt å påpeke at vi heller ikke i disse aldersgruppene ser en økning i store dødsårsaksgrupper som hjerte- og karsykdom, demens og kreft, fortsetter Gulseth.

Kjønnsforskjell

Beregningene fra FHI indikerer overdødelighet på 8 prosent for menn, men ingen signifikant økning for kvinner.

– Hva som er årsakene til dette, vet vi ikke per nå. Vi vet at covid-19 assosierte dødsfall er vanligere hos menn enn hos kvinner, men også her vil det komme mer detaljerte tall om dødsårsaker i den årlige dødsårsaksstatistikken fra FHI som blir publisert 30. mai, sier fagdirektør Hanne Løvdal Gulseth i FHI.

Powered by Labrador CMS