GODE NYHETER: – Dette er svært gode nyheter både for innbyggere og helsepersonell i kommunene, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. Foto: Julie Kalveland

Foto:

Stortinget ber regjeringen sikre overføring av 2022-midler til FKJ

Helse- og omsorgskomiteen ber i sin budsjettinnstilling om at regjeringen sørger for at opptil 20 millioner kroner som er bevilget til Felles kommunal journal (FKJ) i 2022, overføres til neste år.

Publisert

Da regjeringen i begynnelsen av oktober la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023, gikk den inn for å kutte all støtte til Felles kommunal journal (FKJ) og trekke tilbake det som er igjen av allerede bevilgede midler fra 2022. 

Siden har blant andre KS storbynettverk bedt regjeringen om å sørge for at midler fra 2022 overføres til 2023 slik at arbeidet kan videreføres. 

Etter et møte med KS i slutten av oktober, sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til Dagens Medisin at regjeringen stiller seg bak kommunenes ønske om å få beholde deler av bevilgede midler til å ferdigstille pågående aktiviteter. 

Nå har helse- og omsorgskomiteen anbefalt at Stortinget fatter et anmodningsvedtak som gjør at FKJ-midlene kan overføres til neste år. 

Inntil 20 millioner kroner

I budsjettinnstillingen fra helse- og omsorgskomiteen ber Stortinget regjeringen sørge for at inntil 20 millioner kroner som er innvilget for 2022, overføres til 2023 med formål om å sluttføre pågående aktiviteter knyttet til ferdigstilling, kvalitetssikring og forankring av styringsdokumentet for Felles kommunal journal. 

– Dette er svært gode nyheter både for innbyggere og helsepersonell i kommunene. Bedre samhandling internt i kommuner haster. I dag bruker helsepersonell verdifull tid på å lete etter relevant helseinformasjon. Det er lite effektivt og kan gå utover pasientsikkerheten, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen i en melding på KS' nettsider

Direktoratet: – Vi følger saken videre 

I oktober viste Kjerkol til at kommunene kan søke Direktoratet for e-helse, som så må vurdere hvilke konkrete aktiviteter de kan overføre midler til. 

Veien videre nå er at innstillingen med anmodningsvedtaket fra helse- og omsorgskomiteen blir behandlet på Stortinget. Etter stortingsbehandlingen vil anmodningsvedtaket følges opp av Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi følger saken videre og har dialog med Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Felles kommunal journal Interim AS, sier Siv Ingebrigtsen, fungerende divisjonsdirektør divisjon strategi i Direktoratet for e-helse, i en epost til Dagens Medisin. 

Én innbygger – én journal

Felles kommunal journal (FKJ) har så langt vært et samarbeidsprosjekt mellom nasjonale myndigheter, KS og kommunene Bergen, Bærum, Bodø, Hammerfest, Kristiansand, Ringsaker, Stavanger og Vinje.

Målet med FKJ er etablering av en felles plattform hvor informasjon kan deles mellom ulike systemer i en kommune. Slik vil helsepersonell få tilgang til relevante helseopplysninger om en innbygger når de trenger det.

Bakgrunnen for arbeidet med FKJ er stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal» fra 2012. FKJ, Helseplattformen og videreutvikling av eksisterende journalløsninger i spesialisthelsetjenesten i helseforetakene Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst er tiltak anbefalt av helsesektoren for å nå målene i stortingsmeldingen.

Powered by Labrador CMS