PÅ GJERDET: – Det er mange som kvier seg for å velge fastlegeyrket som karrierevei og som vil ha noen forhold på plass for å gå den veien, sa Erik Magnus Sæther i Oslo Economics, som sammen med Universitetet i Oslo står bak undersøkelsen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Foto:

Mange studenter og leger i spesialisering er usikre på om fastlegeyrket er noe for dem

To av tre medisinstudenter og leger i spesialisering (LIS1) vurderer fastlegeyrket, men bare tre prosent tror de mest sannsynlig kommer til å jobbe som fastlege i fremtiden, viser en spørreundersøkelse.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

STORO (Dagens Medisin): Oslo Economics og Universitetet i Oslo har gjennomført en spørreundersøkelse blant medisinstudenter og leger i spesialisering (LIS1) om deres holdninger, preferanser og erfaringer knyttet til fastlegeyrket.

Funnene inngår i årets første Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten, og ble presentert under Fastlegekonferansen 2022 i forrige uke.

De snaut 1350 deltagerne i undersøkelsen ble blant annet spurt om hvilken jobb de ønsker seg rett etter fullført LIS1.

Ifølge undersøkelsen ønsker de fleste seg jobb som sykehuslege på et lokalsykehus/sentralsykehus (68 prosent) eller universitetssykehus (65 prosent) rett etter fullført LIS1-tjeneste, fremfor jobb som fastlege (29 prosent).

Også på lengre sikt – 10-15 år inn i karrieren – er det flest som ønsker at de jobber som sykehuslege, men andelen som ønsker å være fastlege på det tidspunktet i karrieren, øker til 36 prosent.

På det mer generelle spørsmålet om «Hvordan vurderer du sannsynligheten for at du vil jobbe som fastlege i fremtiden?» er det 65 prosent som oppgir at de vurderer å jobbe som fastlege, mens bare 3 prosent oppgir at de mest sannsynlig kommer til å jobbe som fastlege. Dette funnet bekymrer Helsedirektør Bjørn Guldvog

Les mer: Ny rapport om fastlegeordningen: Flere innbyggere uten fastlege

Trygt og attraktivt?

Da de ble bedt om å ta stilling til om fastlegeyrket er en trygg og attraktiv karrierevei, svarte 32 prosent at de var helt eller litt enige. Til sammenligning var det 79 prosent som var helt eller litt enige i at jobben som sykehuslege er en trygg og attraktiv karrierevei.

Over 80 prosent oppgir at forbedrede sosiale ordninger og rettigheter, bedre lønnsforhold, lavere investering knyttet til å kjøpe en praksis og redusert arbeidsmengde, i noen eller stor grad ville bidratt til å gjøre fastlegeyrket mer attraktivt.

I et fritekstsvar skriver en medisinstudent:

«Vil egentlig gjerne bli fastlege i fremtiden, men jeg vil ikke måtte håndtere det med legevakt og ansvaret der, fulle pasientlister i tillegg til det rundt å være selvstendig næringsdrivende. Fastlege synes jeg virker fint, men jeg vil gjerne kunne ha et liv utenom jobb.»

Flere av respondentene beskriver i fritekstsvar at fastlegekrisen og negativ medieomtale påvirker inntrykket deres av fastlegeyrket og ønsket om å bli fastlege.

God erfaring fra legekontor

De som har vært LIS1 ved et legekontor, oppgir stort sett at de har hatt positive opplevelser knyttet til perioden. Flertallet er også helt eller litt enige i at de har fått god oppfølging fra veileder (74 prosent) og supervisør (67 prosent).

Om lag halvparten er litt eller helt enige i at tjenesten som LIS1 har gjort det mer sannsynlig at de velger å bli fastlege i fremtiden.

Fast lønn og bonus frister mest

Deltagerne fikk også spørsmål om hvilken driftsform de ønsker, dersom de skal jobbe som fastlege, både som nyutdannet lege, og som ferdig spesialist.

  • Næringsdrift der legen holder både lokaler, utstyr og hjelpepersonell selv: 4 prosent som nyutdannet / 16 prosent som ferdig spesialist
  • Næringsdrift med kommunal leieavtale for lokaler, utstyr og/eller personell: 13 prosent / 22 prosent
  • Kommunalt ansatt med fast lønn: 15 prosent / 8 prosent
  • Kommunalt ansatt med fast lønn og bonus: 51 prosent / 32 prosent
  • Vet ikke: 17 prosent / 22 prosent

Samtidig oppgir 67 prosent at det å få sin foretrukne driftsform er viktig for om de ønsker å bli fastlege.

Les lederen om fastlegeordningen: Tilliten som forsvant

– Innspill, ikke fasiten

Da rapporten ble presentert for et auditorium fullt av fastleger under konferansen forrige uke, kom det flere innvendinger fra salen til spørsmålene og svarene om driftsform.

Hvor godt kjenner disse studentene og legene i spesialisering egentlig til fordelene og ulempene ved de ulike driftsformene? Og skjønner de hva et eventuelt styrket basistilskudd til næringsdrivende fastleger vil bety? var det flere som ville vite.

– Vi har spurt dem om deres tanker om karrierevalg nå. Noen er nok godt orientert, mens andre svarer basert på hva de har hørt. Vi har ikke korrigert statistisk for dette på noen måte, svarte Erik Magnus Sæther som er partner i Oslo Economics og som presenterte funnene torsdag.  

– Vi må tolke funnene med litt forsiktighet, men det er mange som kvier seg for å velge fastlegeyrket som karrierevei og som vil ha noen forhold på plass for å gå den veien. Mange sitter på gjerdet. Dette er et innspill til helheten, ikke fasiten, oppsummerte han.

Les også: Fastlege etter 60 timer på jobb: – Regjeringen bare prater, men gjør intet

Powered by Labrador CMS