INSPIRERE: – En kongress som dette, er ikke bare en mulighet til å vise frem det vi har av forskning allerede, men også til å inspirere kollegaer til å forske mer, sier NFA-leder Marte Kvittum Tangen. Foto: Leni Aurora Brækhus

Foto:

Allmennmedisin: – Det gjøres veldig mye god forskning som aldri blir tatt i bruk

Med en eskalerende krise i fastlegeordningen, er det særlig viktig å få vist frem noe av all forskningen som foregår innen allmennmedisin, mener NFA-leder Marte Kvittum Tangen. Denne uken er det allmennmedisinsk kongress i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

NCGP, STAVANGER (Dagens Medisin): Den 22. nordiske kongressen for allmennmedisin (NCGP) skulle vært avholdt i fjor, men ble utsatt på grunn av pandemien. Denne uken går kongressen av stabelen i Stavanger.

I år er det Norsk forening for allmennmedisin (NFA) som har ansvar for arrangementet.

– Dette er en nordisk vitenskapelig allmennmedisinsk konferanse. Det er nesten 1000 deltagere påmeldt fra 17 ulike land. Det er stort arrangement for relativet liten forening, sier NFA-leder Marte Kvittum Tangen til Dagens Medisin.

Forsknings-inspriasjon

Hun forteller at NFA er opptatt av å stimulere til mer forskning i allmennmedisin.

– En kongress som dette, er ikke bare en mulighet til å vise frem det vi har av forskning allerede, men også til å inspirere kollegaer til å forske mer. Det er viktig for fagutviklingen vår. Og så er det viktig at den forskningen som gjøres, blir kjent.

Mer om NCGP:

Det er nordisk føderasjon i allmennmedisin som eier kongressen.Den arrangeres i et av de nordiske landene annethvert år.Siste den ble arrangert i Norge var i Tromsø i 2011.Årest kongress har tittelen: ON THE EDGE - General Practice for future generations

– Er det en utfordring?

– Ja, det gjøres mye god forskning som aldri blir tatt i bruk. Resultatene får ikke innvirkning på diagnostikken og pasientbehandlingen. Det gjelder ikke bare innenfor allmennmedisin, men det er en utfordring å formidle kunnskapen fra forskningsmiljøene ut til dem som møter pasientene, svarer Kvittum Tangen.

– Veldig mange av dem som presentere på kongressen, har ventet utålmodig på et arrangement der de kan snakke om sin forskning. Det har vært stor påmelding både til symposium, workshops og muntlige presentasjoner, legger hun til.

I dagens situasjon med den eskalerende krisen i fastlegeordningen, er det særlig viktig å få vist frem noe av alt som foregår i allmennmedisin, ikke bare i Norge, men i hele Norden og verden for øvrig, mener Kvittum Tangen.

– Takk for at dere hjelper oss å forstå mer

Under åpningen av kongressen i Stavanger konserthus tirsdag, understreket også helsedirektør Bjørn Guldvog at forskning gjort av allmennleger er viktig både for pasientene og for de som skal styre helsetjenesten i Norge.

– Takk for at dere hjelper oss å forstå mer, sa helsedirektøren. 

Helsedirektør Bjørn Guldvog under åpningen av NCGP 2022. Foto: Leni Aurora Brækhus

Guldvog viste til pandemien, krigen i Ukraina, økende priser og inflasjon.

– Vår tid er en tid med stor usikkerhet, sa han og fortsatte: 

– Hva blir helsekonsekvensene av dette? Det vet vi ikke. Men usikret tider straffer alltid de sårbare. Hvis vi ikke gjøre noe, vil ulikhetene øke, sa han og understreket hvor viktig allmennlegene er i denne sammenheng.

Guldvog viste også til Per Fugelli som snakket om tillit som diamanten i allmennpraksis.

– Tillit er viktig. Takk for at dere skaper tillit ved førstekontakt med pasienter igjen og igjen og igjen, sa helsedirektøren til allmennlegene i salen.

Også statsforvalter i Rogaland og tidligere helseminister for Høyre, Bent Høie, understreket at allmennlegenes rolle i å bevare tilliten som han påpekte at er så viktig i den nordiske modellen. 

– Folk har tillit til at de får gode helsetjenester når de trenger det. Det er ikke mulig uten en sterk allmennlege- og fastlegetjeneste. Det dere diskuterer her i Stavanger er helt avgjørende for den nordiske modellen, sa han. 

«Call for action»

Selv om ingen bestrider at allmennlegene har en viktig rolle i helsetjenesten, er fastlegeordningen i Norge og allmennpraksis også utenfor vårt grenser, under press.  

Og fra kongressen er det laget en uttalelse – en call for action – som ble presentert for deltagerne tirsdag av leder i Nordic Federation of General Practice Johann A. Sigurdsson.

– Vi star overfor noen trusler, derfor har vi laget denne uttalelsen, sa Sigurdsson.

Uttalelsen er signert av Sigurdsson, Kvittum Tangen og hennes nordiske kolleger,  kongressleder Olav Thorsen, leder for kongressens vitenskapskomité Gunnar Tschudi Bondevik og Anna Stavdal som er leder av World Organization of Family Doctors (WONCA World).

Her understrekes viktigheten av en langvarig relasjon mellom pasienten og en fast lege som pasienten selv har valgt.

Underskriverne viser til at det er godt dokumentert at kontinuitet i omsorgen innebærer betydelige helsegevinster, både for pasienter og helsevesen.

«Det øker pasienttilfredsheten, forbedrer forebyggende tiltak og etterlevelse av behandlingsanbefalinger. Det reduserer bruken av legevakt, behovet for akutte sykehusinnleggelser, og til syvende og sist er det assosiert med lavere for tidlig dødelighet.»

Kontinuitet er også bra for legene selv, understreker de.

De ber politikere og andre aktører i helsetjenesten om å støtte og legge til rette for et helsevesen som fremmer kontinuitet i relasjonen mellom lege og pasient.

«Dette innebærer at alle pasienter skal ha tilgang til en fastlege/familielege etter eget valg, sammen med et team av helsepersonell som kjenner dem og deres forhold», heter det i uttalelsen.

– Vi er veldig utålmodige

– Er dette ment som et stikk til den norske regjeringen?

– Vi er veldig utålmodige for å få på plass tiltak som kan berge den norske fastlegeordningen, dette er regjerningen godt kjent med. Vi må klare å ta vare på det personlige listeansvaret, kontinuitet i lege-pasient-forholdet er aller viktigst, svarer Kvittum Tangen. 

– Paradoksalt nok er mange andre land veldig interessert i å kopiere vår organisering. Vi snakker stadig oftere med politikere og kollegaer i andre land som vil lære av oss, for eksempel fra Sverige, England og Finland, legger hun til.

Les også: Eks-ekspedisjonsjef i HOD vil flytte ansvaret for fastlegeordningen til de regionale helseforetakene

Departementet svarer: – Helt uaktuelt

Powered by Labrador CMS