LEDER: Kjetil Elias Telle, fagområdedirektør for helsetjenesteforskningen ved Folkehelseinstituttet (FHI) skal lede ekspertutvalget som skal se på organisering og finansiering av fastlegeordningen.

Foto: Simen Gald, FHI

Fagdirektør i FHI skal lede ekspertutvalget

Kjetil Elias Telle skal lede regjeringens «hurtigarbeidende ekspertutvalg» som skal komme med konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen. – En viktig og krevende jobb, sier Telle.

Torsdag kom nyheten om at regjeringen nedsetter et «hurtigarbeidende ekspertutvalg» for å styrke fastlegeordningen og peker på statsbudsjettet for 2024 for å løse «de store utfordringene» i fastlegeordningen.

Utvalget skal komme med konkrete forslag til både organisering og finansiering av fastlegeordningen. Utvalget skal levere første rapport 1. desember 2022.

– Det er et veldig viktig, vanskelig og krevende arbeid. Med korte frister blir det intenst, men også kjekt, sier ekspertutvalgets leder, Kjetil Elias Telle til Dagens Medisin.

Aktuelt: Setter ned ekspertutvalg for fastlegeordningen

Telle er fagdirektør for helsetjenesteforskningen ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Han sier utvalget er bredt sammensatt og innehar mye kompetanse på området.

– I tillegg skal Helsedirektoratet være sekretariat, dermed har vi også et svært kompetent sekretariat. Det gjorde det lettere å si ja til oppgaven.

Leverer første rapport 1. desember

Helseminister Ingvild Kjerkol uttalte til Dagens Medisin i mai at situasjonen i fastlegeordningen har gått fra vondt til verre, en utvikling man har sett i over ti år.

Hun uttalte at «Det er sammensatt og ikke mulig å løse for regjeringen på et halvår.»

– Telle, hva tenker du om at utvalget du skal lede får 3,5 måned til første rapport skal leveres og åtte måneder til endelige vurderinger og anbefalinger skal leveres?

– Fastlegeordningen er evaluert flere ganger tidligere, og i 2020 ble handlingsplan for ordningen publisert. Det er gjort arbeid på området tidligere. Men både teknologi og samfunn endres over tid og dermed også svarene. Vi kommer heller ikke med svar som blir stående til evig tid, det er heller ikke ambisjonen, men jeg håper vi kan komme med gode innspill.

Telle håper også på gode innspill fra både Legeforeningen og KS underveis i arbeidet.

Les også: KS: – Vi må få tilbake troen på fastlegeordningen

Skal møtes så fort som mulig

På spørsmål om det er områder som ikke nevnes i mandatet som utvalget vil se nærmere på, svare han at utvalget ikke har hatt anledning til å møtes for å diskutere mandatet og det videre arbeidet.

– Når er første møtet?

– Det er ikke berammet. Jeg kontakter sekretariatet i dag, det blir så fort som mulig.

– Har dere fått noen økonomiske begrensninger eller rammer dere må forholde dere til?

– Jeg vet ikke mer enn det som står i mandatet.

Telle sier han mener det er et spennende mandat, og at man er åpen for mer radikale endringer enn hva som har vært tilfellet tidligere, og viser også til helse- og statsministerens VG-intervju, hvor de uttaler:

– Det holder ikke å flikke på fastlegeordningen, den må gjennomtenkes grundig. Vi skal bygge den på nytt.

– Det kan komme forslag om radikale endringer fra utvalget?

– Det vet vi ikke. Men det er åpenbart rom for å tenke annerledes og se på grunnleggende endringer. Men det betyr ikke at det er lurt med slike endringer. Vi får se hva som kommer ut av arbeidet vårt, svarer Telle. 

Powered by Labrador CMS