TAR FORBEHOLD: Statsminister Erna Solberg tar forbehold om at det kan dukke opp tekniske og juridiske hindre som kan komplisere eller forsinke prosessen med et koronasertifikat. 

Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Tror det norske koronapasset kommer før EU sitt

Første versjon av det norske koronasertifikatet er klart. Nå sendes et lovforslag på høring som skal definere hvilke goder «de beskyttede» skal nyte godt av.  

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Statsminister Erna Solberg holdt pressekonferanse onsdag. Det var på forhånd varslet at de skulle orientere om fremdriften i arbeidet med å lage et koronapass.

– 1,4 millioner nordmenn har fått første vaksinedose. Men Norge har fremdeles relativt høye smittetall, som det er nødvendig å få kontroll på, sier Solberg, men legger til:

– Vi er i rute for videre gjenåpning i slutten av mai.

Første versjon er klar

Statsministeren orienterte videre om status i arbeid med koronasertifikat og kom med nye råd for vaksinerte. 

Jo flere goder, jo mer sannsynlig er det at det vil være nødvendig med en lovendring. Erna Solberg

– Koronasertifikatet må på en sikker måte kunne dokumentere hvem du er og om du har fått vaksine, har gjennomgått en covid-19-infeksjon eller har en negativ test, sier hun, og lanserer samtidig begrepet «beskyttet» for denne gruppen. 

– Dette vi kunne gi unntak for smittevernregler i eget land eller reiser i andre land. Men når vi åpner grensene igjen, må vi har et system vi kan stole på, understreker hun.

Ferdig før EU

Parallelt jobber EU med et rammeverk som alle land kan ha tillit til. Dette vil komme i slutten av juni.

– Men dersom Norge har et sertifikat før den tid, kan vi også åpne for reiser før den tid. Første versjon av det norske sertifikatet er klar. Det er en digital løsning som vil vise et negativt testresultat eller om du er vaksinert og som du kan laste ned. Dette er ikke et verifiserbart bevis og dermed sårbart for juks og vi vil derfor ikke utvide bruken for denne løsningen.

– Den nye versjonen vil etter planen komme tidlig i juni, altså før EU, og dette vil man kunne bruke i Norge og kanskje også over grensen.

Dette er lettelsene for vaksinerte

I første omgang vil koronasertifikatet kunne brukes på offentlige arrangementer, cruise eller andre pakkereiser.

– Det vil også kunne bidra til å øke antallet som kan delta på arrangerte og det vil også bli vurdert om det kan brukes lokalt i kommuner det er strengere regler enn de nasjonale, sier statsministeren.

Regjeringen tar forbehold om at det kan dukke opp tekniske og juridiske hindre som kan komplisere eller forsinke prosessen.

Lovforslag på høring

Dette er en statusrapport, ikke en endelig plan, understreker statsministeren.

–  Men regjeringen ønsker å bruke det på flere områder enn det FHI og Helsedirektoratet har foreslått.

– Jo flere goder, jo mer sannsynlig er det at det vil være nødvendig med en lovendring. Et lovforslag om koronapass er sendt på høring i dag og vi håper på godt samarbeid i Stortinget, sier hun.

Regjeringen ser for seg at personer som er «beskyttet», ikke lenger blir frarådet å reise innenlands. De vil heller ikke telles med i maksgrensen for hvor mange den enkelte kan ha på besøk.

Powered by Labrador CMS