FELLES FRONT: I november i fjor møttes norske, nederlandske, finske og danske Epic-kunder for å danne en «felles front» mot Epic. Nederland har senere trukket seg fra samarbeidet. 

Foto: Illustrasjonsfoto

Europeiske Epic-kunder er bekymret - krever support-senter i Europa

En rekke europeiske Epic-kunder har gått sammen for å kreve at Epic oppretter et support-senter for feilretting i Europa, for å unngå at data må sendes til USA og dermed kan være i strid med Schrems II-dommen.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det skriver den danske IT-avisen Version2. Det er Epic som leverer Sundhedsplattformen, helseplattformen til Region Hovedstaden og Region Sjælland i Danmark.

Som Dagens Medisin skriver, er kan ikke administrerende direktør i Helseplattformen, Torbjørg Vanvik, se at Schrems II-dommen får de store konsekvensene for prosjektet, som bruker amerikanske Epic som leverandør.

Europeiske Epic-kunder føler seg imidlertid ikke like trygge.

Avisen Version2 skriver at «det at Epics ansatte i USA gis tilgang til helsedata i forbindelse med støttesaker, er en praksis som mildt sagt er i strid med reglene etter Schrems II-dommen og de nye anbefalingene fra European Data Protection Council». 

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken ble Anna Laursen, som er Chief information security officer (CISO) i Region Hovedstaden sitert på utsagnet ovenfor. Region Hovedstaden har tatt kontakt med Dagens Medisin og sagt at sitatet ikke er fra Laursen og at Laursen tvert i mot kommenterer saken slik: 

– Jeg mener bestemt at nåværende overførsler er lovlige. Vi er jo på vårt nåværende overføringsgrunnlag, og jeg har ikke hørt noe om at vi må stoppe all aktivitet inntil vi har det nye på plass.  

Vil ha support-senter i Europa

I november i fjor møttes norske, nederlandske, finske og danske Epic-kunder for å danne en «felles front» mot Epic. Her ble også Schrems II-dommen diskutert og det ble fastslått at fordi amerikansk etterretning lov gir myndighetene fullmakter, betyr det at USA ikke lever opp til garantier som skal sikres ved overføringer til land utenfor EU.

I en e-post fra de europeiske Epic-kundene, fremgår det, ifølge avisen, at man vil at Epic skal etablere et europeisk støttesenter, slik at det bare i en krisesituasjon blir nødvendig å hente inn hjelp fra land utenfor EU/EØS.

Det var Apotti, som er det finske motstykket til Helseplattformen, som tok initiativ til å danne en felles front mot Epic, viser dokumenter Version2 har fått tilgang til.

Nederland valgte å ikke signere brevet, men vil i stedet jobbe på nasjonalt plan for å finne løsninger. Det har ikke kommet noe svar fra Epic i skrivende stund.

Svensk ekspert bekymret

Advokat og IT-ekspert Conny Larsson frykter at Region Skåne i Sverige vil miste kontrollen over pasientopplysninger om regionens innbyggere fordi de bruker serveren til det amerikanske selskapet Cerner.

SVT skriver at helseledelsen i regionen, etter flere måneders diskusjoner, bestemte seg for å fortsette å bruke Cerners dataserver - for å sikre at innføringen av det nye skånske journalsystemet Millennium ikke ble mer forsinket enn det allerede var.

Region Skåne la i sin beslutning vekt på at Cerners svenske datterselskap, Cerner Sverige AB, har forsikret at de følger svenske lover. Cerner har også lovet å beskytte Region Skåne dersom amerikanerne skulle be om opplysninger fra serveren.

Larsson, som av SVT omtales som en av Sveriges fremste eksperter på IT-rett, er imidlertid ikke overbevist.

– Ettersom Cerner Sverige AB er heleid av det amerikanske Cerner Corporation, kan amerikanske myndigheter gå til det amerikanske morselskapet og tvinge dem til å utlevere informasjon, i tråd med amerikansk lov, for eksempel «Cloud Act», også fra sitt svenske datterselskap, sier Larsson til SVT.

Powered by Labrador CMS