ÅPNING: Representanter fra alle landets sykehusregioner var til stede på åpningen av InterRegSim.

Foto: Svein Lunde

Nasjonalt nettverk for simuleringstrening er åpnet

- Pasientbehandling er arbeid med høy risiko. Derfor tar vi det alvorlig. Hvis vi skal lykkes i arbeidet med pasientsikkerhet, er vi nødt til å lære kontinuerlig og på nye måter, sier Statsforvalter i Rogaland, Bent Høie.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

I Nasjonal helse- og sykehusplan for 2020 til 2023 ble det fastslått at det skal foregå simuleringstrening i alle norske helseforetak.

For å dele erfaringer, kompetanse og metoder ble det også bestemt at det skulle opprettes et nasjonalt nettverk. Dette ansvaret ble gitt til Helse Vest.

Styrker pasientbehandlingen
– Vi har vist at vi har kompetanse om simuleringstrening, og at vi har oppnådd resultater. Vi har også flere medarbeidere som jobber med å tilrettelegge for ferdighetstrening og simulering på SUS. Derfor fikk Helse Vest oppgaven om å starte opp det nasjonale delingsnettverket, sier leder i RegSim Vest, Sigrun Qvindesland.​

Det nasjonale samarbeidet om simulering i spesialisthelsetjenesten har nå åpnet etter flere år med forarbeid.

 Nå er det viktig at vi alle tar eierskap og driver samarbeidet framover. Dette skal bli et felles produkt for alle helseforetakene i Norge, sier Une Stømer, lederen for det nyåpnede nettverket InterRegSim. ​

Stømer uttaler at kompetansen forsvinner når man ikke praktiserer.

Derfor må vi vedlikeholde den. Alle er redde for å gjøre feil i pasientbehandling, og vi har det bedre når vi føler oss tryggere på det vi skal gjøre, sier .

I Helse Stavanger HF er simuleringstrening godt innarbeidet, og er også hovedkvarteret for vestlandets enhet for simulering og ferdighetstrening – RegSim Vest. Siden 2017 har de ansatte i enheten arbeidet med å utvikle kunnskap om simulerings- og ferdighetstrening for å øke kompetansen og kvaliteten i pasientbehandling. 

- Simulering er viktig for sykehusets fire kjerneoppgaver. Gjennom simuleringstrening styrker vi pasientbehandlingen, forbedrer hvordan vi møter pasienter og pårørende og utdanner helsepersonell. Vi har også flere forskningsprosjekter hvor simulering og ferdighetstrening står sentralt, sier Sigrun Qvindesland, leder for RegSim Vest. 

Powered by Labrador CMS