SAMARBEID: Medisinsk sjef i Kry, Thorleif Jansen, mener at bedre samarbeid mellom offentlige og private helseaktører er helt nødvendig for å bidra til å løse krisen i kommunehelsetjenesten.  Foto: Privat

SAMARBEID: Medisinsk sjef i Kry, Thorleif Jansen, mener at bedre samarbeid mellom offentlige og private helseaktører er helt nødvendig for å bidra til å løse krisen i kommunehelsetjenesten. 

Foto: Privat

– Helseministeren skaper uløselige problemer

– Det er for eksempel veldig begrensede muligheter for oss å få avtale om refusjon fra det offentlige, eller å drive fastlegepraksis, sier medisinsk sjef i Kry. 

Morten Stordalen (Frp) stilte helseminister Bent Høie skriftlig spørsmål etter at de private helseaktørene Dr.Dropin og Volvat uttrykte frustrasjon over at legene ikke får spesialisering i allmennmedisin. 

– Jeg tror mange allmennleger er skuffet over svaret til statsråden. Han nøyer seg med å vise til forskriften, som beviselig ikke fungerer. Hvis ikke det kommer på plass en forskriftsendring, må kommunene og de private bli bedre til å snakke sammen, sier daglig leder Daniel Sørli i Dr.Dropin. 

Helseminister Bent Høie skriver i sitt svar til Stordalen at det i dag ligger til rette for at kommuner kan inngå avtaler med private aktører om å tilby relevante læringsmål i spesialistutdanningen i allmennmedisin. 

For å bli spesialist i allmennmedisin, understreker helseministeren at leger må arbeide en lengre periode i åpen uselektert allmennpraksis, og viser dermed til en kommunal fastlegepraksis. 

Mangelfulle krav til private aktører
–Våre leger er prisgitt kommunens velvilje til å tolke et regelverk som, med ganske brede og unyanserte pennestrøk, nesten har diskvalifisert legene fra å få spesialisering i allmennmedisin i sin private praksis, sier Thorleif Jansen, medisinsk sjef i den private helsetjenesten Kry. 

Jansen forklarer at det er forståelig om myndighetene vil bruke et spesialistregelverk som insentiv for å bedre rekruttering til fastlegeordningen. 

– Men spørsmålet er om det virker etter hensikten. Jeg er redd for at en i stedet skyter seg selv i foten.

Jansen etterlyser dialog og understreker at å stille krav, kan bidra til å skille seriøse aktører fra eventuelle useriøse aktører. 

– Sannheten er vel heller at det egentlig ikke stilles særlige krav til private aktører, annet enn krav om hva vi ikke skal gjøre.

– Til nå har manglende godkjenningsordninger blitt brukt som argument for at private ikke skal få samarbeide med det offentlige. Vi har sagt det flere ganger: Still krav, se oss i kortene! Og la oss være med å løse utfordringene! 

Han påpeker at når de skal åpne klinikker i Oslo mot slutten av året, selekterer de ikke pasienter på bakgrunn av diagnose. 

– Når det gjelder det økonomiske, mener jeg at helseministeren skaper uløselige problemer, i stedet for å finne løsninger. Det er for eksempel veldig begrensede muligheter for oss å få avtale om refusjon fra det offentlige, eller å drive fastlegepraksis. 

ALVOR: Daglig leder i Dr.Dropin sier at dersom ikke Helse- og omsorgsdepartementet tar dette på alvor, så håper de at kommunene gjør det. 

      
        Foto: Vidar Sandnes
ALVOR: Daglig leder i Dr.Dropin sier at dersom ikke Helse- og omsorgsdepartementet tar dette på alvor, så håper de at kommunene gjør det.  Foto: Vidar Sandnes

– Snu enhver stein 
Daglig leder Daniel Sørli i Dr.Dropin sier at de kommer til å fortsette å jobbe med saken fremover. 

– Det er vi forpliktet til på vegne av de hundrevis av legene som nå, og i fremtiden, skal jobbe med allmennmedisin utenfor fastlegeordningen. 

Sørli er tydelig på hva han mener burde gjøres. 

– Dersom jeg hadde hatt ansvaret for allmennmedisin i en kommune, ville jeg ha vært mer opptatt av hvordan jeg kan snu enhver stein for å løse problemet, inkludert å bruke aktører som Dr.Dropin og Volvat.

– Hvis ikke Helse- og omsorgsdepartementet tar det på alvor, håper vi at kommunene gjør det, legger han til. 

Medisinsk sjef Jens-Christian Dolva i Volvat sier at de setter pris på at helseministeren presiserer kommunenes frihet til å inngå samarbeid med private aktører. 

– Dersom de velger å gjøre dette, vil Volvat bidra positivt til å avlaste det kommunale trykket i primærhelsetjenesten, noe først og fremst pasientene vinner på. Men det er et spørsmål og en vurdering som kommunene må ta stilling til. 

– Det er likevel viktig å presisere at denne diskusjonen først og fremst handler om retten til å spesialisere seg som allmennlege. Private allmennleger har i dag ikke denne muligheten, da den er låst til kommunale stillinger.

Dolva sier at private aktører gjerne hjelper til dersom fastlegeordningen i en kommune er underbemannet, men at det da bør være slik at kommunene krediterer tjenesten som tellende for spesialiseringen i allmennmedisin. 

– Dette er ikke situasjonen i dag. Kommunene peker på at det er Helsedirektoratet som avgjør disse spørsmålene. Retten til å spesialisere seg, må stå like sterkt for både private og offentlige allmennleger. Vi etterspør en ordning som hensyntar begge parter.

Powered by Labrador CMS