SAMARBEID: Medisinsk sjef i Kry, Thorleif Jansen, mener at bedre samarbeid mellom offentlige og private helseaktører er helt nødvendig for å bidra til å løse krisen i kommunehelsetjenesten.  Foto: Privat

SAMARBEID: Medisinsk sjef i Kry, Thorleif Jansen, mener at bedre samarbeid mellom offentlige og private helseaktører er helt nødvendig for å bidra til å løse krisen i kommunehelsetjenesten. 

Foto: Privat

– Helseministeren skaper uløselige problemer

– Det er for eksempel veldig begrensede muligheter for oss å få avtale om refusjon fra det offentlige, eller å drive fastlegepraksis, sier medisinsk sjef i Kry. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Morten Stordalen (Frp) stilte helseminister Bent Høie skriftlig spørsmål etter at de private helseaktørene Dr.Dropin og Volvat uttrykte frustrasjon over at legene ikke får spesialisering i allmennmedisin. 

– Jeg tror mange allmennleger er skuffet over svaret til statsråden. Han nøyer seg med å vise til forskriften, som beviselig ikke fungerer. Hvis ikke det kommer på plass en forskriftsendring, må kommunene og de private bli bedre til å snakke sammen, sier daglig leder Daniel Sørli i Dr.Dropin. 

Helseminister Bent Høie skriver i sitt svar til Stordalen at det i dag ligger til rette for at kommuner kan inngå avtaler med private aktører om å tilby relevante læringsmål i spesialistutdanningen i allmennmedisin. 

For å bli spesialist i allmennmedisin, understreker helseministeren at leger må arbeide en lengre periode i åpen uselektert allmennpraksis, og viser dermed til en kommunal fastlegepraksis. 

Mangelfulle krav til private aktører
–Våre leger er prisgitt kommunens velvilje til å tolke et regelverk som, med ganske brede og unyanserte pennestrøk, nesten har diskvalifisert legene fra å få spesialisering i allmennmedisin i sin private praksis, sier Thorleif Jansen, medisinsk sjef i den private helsetjenesten Kry. 

Jansen forklarer at det er forståelig om myndighetene vil bruke et spesialistregelverk som insentiv for å bedre rekruttering til fastlegeordningen. 

– Men spørsmålet er om det virker etter hensikten. Jeg er redd for at en i stedet skyter seg selv i foten.

Jansen etterlyser dialog og understreker at å stille krav, kan bidra til å skille seriøse aktører fra eventuelle useriøse aktører. 

– Sannheten er vel heller at det egentlig ikke stilles særlige krav til private aktører, annet enn krav om hva vi ikke skal gjøre.

– Til nå har manglende godkjenningsordninger blitt brukt som argument for at private ikke skal få samarbeide med det offentlige. Vi har sagt det flere ganger: Still krav, se oss i kortene! Og la oss være med å løse utfordringene! 

Han påpeker at når de skal åpne klinikker i Oslo mot slutten av året, selekterer de ikke pasienter på bakgrunn av diagnose. 

– Når det gjelder det økonomiske, mener jeg at helseministeren skaper uløselige problemer, i stedet for å finne løsninger. Det er for eksempel veldig begrensede muligheter for oss å få avtale om refusjon fra det offentlige, eller å drive fastlegepraksis. 

ALVOR: Daglig leder i Dr.Dropin sier at dersom ikke Helse- og omsorgsdepartementet tar dette på alvor, så håper de at kommunene gjør det. 

      
        Foto: Vidar Sandnes
ALVOR: Daglig leder i Dr.Dropin sier at dersom ikke Helse- og omsorgsdepartementet tar dette på alvor, så håper de at kommunene gjør det.  Foto: Vidar Sandnes

– Snu enhver stein 
Daglig leder Daniel Sørli i Dr.Dropin sier at de kommer til å fortsette å jobbe med saken fremover. 

– Det er vi forpliktet til på vegne av de hundrevis av legene som nå, og i fremtiden, skal jobbe med allmennmedisin utenfor fastlegeordningen. 

Sørli er tydelig på hva han mener burde gjøres. 

– Dersom jeg hadde hatt ansvaret for allmennmedisin i en kommune, ville jeg ha vært mer opptatt av hvordan jeg kan snu enhver stein for å løse problemet, inkludert å bruke aktører som Dr.Dropin og Volvat.

– Hvis ikke Helse- og omsorgsdepartementet tar det på alvor, håper vi at kommunene gjør det, legger han til. 

Medisinsk sjef Jens-Christian Dolva i Volvat sier at de setter pris på at helseministeren presiserer kommunenes frihet til å inngå samarbeid med private aktører. 

– Dersom de velger å gjøre dette, vil Volvat bidra positivt til å avlaste det kommunale trykket i primærhelsetjenesten, noe først og fremst pasientene vinner på. Men det er et spørsmål og en vurdering som kommunene må ta stilling til. 

– Det er likevel viktig å presisere at denne diskusjonen først og fremst handler om retten til å spesialisere seg som allmennlege. Private allmennleger har i dag ikke denne muligheten, da den er låst til kommunale stillinger.

Dolva sier at private aktører gjerne hjelper til dersom fastlegeordningen i en kommune er underbemannet, men at det da bør være slik at kommunene krediterer tjenesten som tellende for spesialiseringen i allmennmedisin. 

– Dette er ikke situasjonen i dag. Kommunene peker på at det er Helsedirektoratet som avgjør disse spørsmålene. Retten til å spesialisere seg, må stå like sterkt for både private og offentlige allmennleger. Vi etterspør en ordning som hensyntar begge parter.

Powered by Labrador CMS