BEDRE KJENT: Halfdan Sørbye, leder av Ekspertpanelet sier det fremdeles er grupper som ikke er kjent med ordningen og at det fortsatt er en jobb å gjøre for å gjøre Ekspertpanelet bedre kjent fremover. Foto: DM-arkiv/Silje Katrine Robinson

BEDRE KJENT: Halfdan Sørbye, leder av Ekspertpanelet sier det fremdeles er grupper som ikke er kjent med ordningen og at det fortsatt er en jobb å gjøre for å gjøre Ekspertpanelet bedre kjent fremover.

Foto: DM-arkiv/Silje Katrine Robinson

Ekspertpanelet ga 250 pasienter ny vurdering i 2021

Antall saker behandlet av Ekspertpanelet er mer enn doblet fra 2020 til 2021. Årsrapporten for 2021 viser at panelets råd stort sett følges.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er glade for at vi har klart å gjøre ordningen bedre kjent og at vi blir benyttet av flere, sier Halfdan Sørbye, leder av Ekspertpanelet.

Ekspertpanelet ga 250 pasienter med begrenset levetid ny vurdering av deres behandlingsmuligheter i 2021. Det kommer frem av panelets årsrapport.

Antallet er mer dermed enn doblet fra 109 saker i 2020.

Økningen skyldes mest sannsynlig informasjonskampanjen som ble lansert i mars 2021, står det i rapporten.

Panelet vurderer sykdom og behandling som den enkelte pasient har fått. Deretter kan panelet gi råd om ytterligere behandling som er godkjent i Norge, studier i Norge og utlandet eller behandling som ikke er godkjent i Norge.

– I møte med pasienter, leger og pasientforeninger har vi likevel opplevd at det fortsatt er grupper som ikke er kjent med ordningen, og vi vil fortsette med å gjøre Ekspertpanelet enda bedre kjent fremover, uttaler Sørbye til Helse-Bergen sin nettside.

Rapporten viser at gjennomsnittlig behandlingstid for en sak i Ekspertpanelet var på åtte dager. Det var 26 saker som gikk utover fristen på 14 dager.

Geografiske forskjeller
Årsrapporten for Ekspertpanelet 2021 viser at det fremdeles er betydelig variasjon fra sykehus til sykehus i henvendelser.

– Årsakene til dette er ikke helt opplagt. Noen pasienter og leger har gitt tilbakemelding på at de har opplevd motstand mot at henvisning sendes. Noen sykehus har interne rutiner som saken må gjennom før en henvendelse til Ekspertpanelet kan sendes. Andre kjenner fortsatt ikke til ordningen.

Henvisninger sykehus 2021. Foto: Skjermdump årsrapport for Ekspertpanelet 2021.

– Vi mener at alle pasienter og leger som ønsker en vurdering av Ekspertpanelet fritt bør kunne sende sin henvendelse. For oss er det et mål at dette helsetilbudet skal være tilgjengelig for alle aktuelle pasienter, sier Sørbye.

I årsrapporten står det at en del henvendelser fortsatt kommer for sent i sykdomsforløpet og at det i en del tilfeller har pasientens allmenntilstand fallert slik at pasienten ikke rekker å prøve behandlingsrådet fullt ut.

«Det er således hensiktsmessig at behandlende lege sender henvendelse før all etablert behandling er utprøvd, samt at eventuelle interne regler som saken må gjennom før en henvendelse kan sendes ikke medfører for store forsinkelser.», står det i rapporten.

Råd gitt av Ekspertpanelet
I tre saker ble det gitt råd om at all etablert behandling ikke var utprøvd.

– Det understreker inntrykket vårt om at leger som bruker Ekspertpanelet er faglig godt oppdaterte og har fulgt nasjonale behandlingsretningslinjer, sier Sørbye.

Det ble i 2021 gitt råd om utprøvende behandling utenfor studier (off-label) i 41 saker, det utgjorde 16,4 prosent av sakene.

Råd gitt av Ekspertpanelet 2021. Foto: Skjermdump årsrapport for Ekspertpanelet 2021.

I 2021 ble syv råd om off-label behandling ikke fulgt av det regionale foretaket. I en av sakene skyldes dette redusert allmenntilstand. I 2020 ble alle råd om off-label behandling fulgt av sykehusene, med unntak av to pasienter som hadde en for dårlig allmenntilstand.

Off-label råd gitt av Ekspertpanelet 2021. Foto: Skjermdump årsrapport for Ekspertpanelet 2021.

I rapporten står det at covid-19-pandemien gjorde inklusjon i eventuelle studier svært problematisk. Det står også at det fortsatt en tydelig mangel på aktuelle studier i Norge og Norden.

Diagnoser
Saker om øvre- og nedre gastroenterologisk kreft utgjorde nesten halvparten av sakene behandlet av Ekspertpanelet i 2021.

Rapporten viser at det har vært en kraftig økning i antall hendelser om gynekologisk kreft fra 2020 til 2021. I 2021 fikk panelet 46 henvendelser om denne kreftformen. I 2020 var det ni henvendelser om gynekologisk kreft.

Helseministeren har ikke bestemt seg
I januar ble evalueringsrapporten av Ekspertpanelet publisert. Evalueringen er gjennomført av konsulentselskapet PwC, på oppdrag av Helse Vest regionale helseforetak, som fikk i oppdrag å lede arbeidet med evalueringen fra de regionale helseforetakenes side.

For en to ukers tid siden sendte Helse Vest RHF inn sin evaluering av Ekspertpanelet til Helse- og omsorgsdepartementet. Helseminister Ingvild Kjerkol uttalte nylig til Dagens Medisin at hun ikke har bestemt seg for hva hun vil gjøre med rådene.

Saken er endret: I første versjon av denne saken sto det at alle råd om off-label behandling ble fulgt av sykehusene i 2020. Det var med unntak av to pasienter som hadde en for dårlig allmenntilstand. Dette er presisert 20.03.23, kl. 11:30.

Powered by Labrador CMS