NYE FUNN: – Ingen tidligere studier har vist noen biologisk forskjell på pasientene med eller uten slike symptomer, så dette er den første studien som viser en biologisk forskjell, sier stipendiat Gerd Haga Bringeland ved Haukeland universitetssjukehus. Foto:

Norsk studie på «wear off» symptomer hos MS-pasienter

En studie fra Bergen presentert på ECTRIMS kan tyde på et behov for persontilpasset dose for pasienter på natalizumab (Tysabri), mener forskeren bak studie.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

STOCKHOLM (DAGENS MEDISIN): Stipendiat Gerd Haga Bringeland ved Haukeland universitetssjukehus har i en studie av 40 MS-pasienter som behandles med natalizumab (Tysabri) undersøkt subjektive symptomer på avtakende effekt av medisinen, i slutten av doseintervallet (pasientene får infusjon av medisinen hver fjerde uke).

Første studien som viser forskjell
Såkalt «wearing-off» av medisinen er et fenomen som noen pasienter opplever den fjerde og siste uken før de skal få påfyll av medikamentet.

– Dette er et fenomen som man ikke har visst om er rent psykologisk betinget eller har en biologisk forklaring. Ingen tidligere studier har vist noen biologisk forskjell på pasientene med eller uten slike symptomer, så dette er den første studien som viser en biologisk forskjell, forklarer hun.

Høy BMI og lavt nivå
Studien undersøkte gjennom blodprøver fra pasientene nivå av medikament bundet til leukocyttene (receptor occupancy), og sammenlignet dette med hvorvidt pasienten rapporterte wearing-off-symptomer. 20 prosent av pasientene rapporterte om slike symptomer regelmessig, og 22,5 prosent rapporterte om symptomer av og til.

Ifølge posteren hadde pasientene som rapporterte slike symptomer regelmessig, lavere nivå av bundet medikamentet i flere subtyper av leukocytter i blodet.

I tillegg fant studien en korrelasjon mellom høy BMI og høyt sykdomsfravær og lavt nivå av medikament bundet til leukocyttene.

Persontilpasset dosering?
– Vi fant at pasienter med wearing-off-symptomer hadde lavere medikamentinnhold (receptor occupancy) på leukocyttene i blodet, noe som er interessant med tanke på persontilpasset dosering av natalizumab, sier Bringeland.

– Ettersom disse pasientene har lavere nivå av medisin på målcellene kan man tenke seg at det er hensiktsmessig å undersøke om de får mindre wearing-off-symptomer dersom man får dem opp på samme nivå som de andre pasientene ved å gi hyppigere eller større doser.

Bringeland er snart ferdig som stipendiat, men sier at hun tror en videre studie kunne ha vært nyttig. 

– Den beste måten å avgjøre om det faktisk er lavt medikamentinnhold som er årsaken til wearing-off-symptomene er å undersøke systematisk i en randomisert kontrollert studie om høyere dosering har effekt på symptomene, hvor man sammenligner pasienter som får høyere dose med en placebogruppe som får samme dose som tidligere.

Interessekonflikter: Gerd Haga Bringeland har mottatt forskningsstipend fra Novartis, samt Fritz og Ingrid Nilsens legat til forskning på multippel sklerose.

Powered by Labrador CMS