UTSETTER BEHANDLINGEN AV NY E-HELSELOV: - Loven om e-helse, som er en omfattende lov, fortjener en skikkelig behandling. Vi vil gjøre den ordentlig, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp).  Foto: Arkiivfoto

UTSETTER BEHANDLINGEN AV NY E-HELSELOV: - Loven om e-helse, som er en omfattende lov, fortjener en skikkelig behandling. Vi vil gjøre den ordentlig, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

Foto: Arkiivfoto

Utsetter behandlingen av ny e-helselov

Stortingsbehandlingen av ny e-helselov skulle etter planen skje i juni. Nå utsettes dette til høsten.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.


Dette bekrefter Åshild Bruun-Gundersen, (Frp), medlem i Helse-og omsorgskomiteen til Dagens Medisin.

– Vi har i flere uker ment at saken må utsettes på grunn av at vi har for mye å holde på med, rett og slett. 

Saker i kø
– Da Norge stengte ned, så stoppet også Helse- og omsorgskomiteen arbeidet. Da vi tok opp arbeidet igjen den 14.april, hadde vi mange saker hengende, og det kom utrolig mange saker fra regjeringen, sier Bruun-Gundersen til Dagens Medisin.

– Nå har vi 11 saker liggende som venter, sier hun.

Tirsdag behandles bioteknologiloven i Stortinget.

– For min del er bioteknologiloven blitt en heltidsjobb, og er en av de mest krevende sakene komiteen har. Loven om e-helse, som er en omfattende lov, fortjener en skikkelig behandling. Vi vil gjøre den ordentlig. Den fortjener en grundig behandling. Vi vil behandle saken til høsten når Stortinget åpner i oktober, sier hun.

Kritikk mot lovforslag
Forslaget til ny e-helselov har fått motbør, og helseaktørene er negative til forslaget. Høringsfristen gikk ut i januar.

Legeforeningen kaller i sitt høringssvar forslaget for svakt.

– Lovforslaget er svakt fordi det ikke tar utgangspunkt i helsetjenestens hovedformål, nemlig å yte sikker og effektiv helsehjelp til enkeltpasienter, mener Legeforeningen.

Nylig skrev blant andre Stein Olav Skrøvseth, leder ved Nasjonalt Senter for e-helseforskning, i en kronikk i Dagens Medisin at de mener forslaget er mangelfullt.

Powered by Labrador CMS