– Vi mangler de uformelle diskusjonene

Bortfallet av uformelle samtaler gjør at det er vanskeligere å avklare forskjellen på behandlinger med relativt lik effekt, sier Daniel Heinrich, overlege og leder for Norsk onkologisk forening.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

OSLO (DAGENS MEDISIN): Heinrich forteller i videoinnslaget ovenfor om Checkmate 9ER-studien, som undersøker en kombinasjonsbehandling med PD-1-immunterapi og tyrosin kinasehemmer.

Les mer om den her.

Ettersom det allerede eksisterer slike behandlinger, påpeker han at dette er et eksempel på en behandling hvor kreftlegene merker at man mister den uformelle diskusjonen med kolleger på kongresser.

– Når det er flere kombinasjoner man kan velge mellom, så hadde det vært ekstra viktig å være tilstede, og diskutere med kollegaene som har vært med i den ene eller andre studien, for å finne ut hva som egentlig er best. Det å sammenligne medikamenter på tvers av studier fungerer egentlig ikke. Og vi kan ikke forvente studier som direkte sammenligner disse legemidlene.

– Vi så dette behovet allerede under kreftkongressen ASCO. (verdens største kreftkongress, som avholdes i Chicago journ anm.) Å få med seg forskningsresultater virtuelt går fint. Vi har jo også nasjonale møter som går virtuelt, men det å sitte sammen og diskutere uformelt, det mangler.

Powered by Labrador CMS