– Legene bruker under 45 prosent av tiden sin på direkte pasientrettet arbeid

– Vi er nødt til å få mer rammefinansiering inn i sykehusene, sier Kjersti Toppe (Sp). Hun diskuterer styringsformen New Public Management i denne utgaven av DMTV-debatten sammen med avdelingsoverlege Arne Refsum. 

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

ARENDAL: President i Legeforeningen Marit Hermansen, kalte debatten om styringsformen New Public Management i offentlig sektor for en av de viktigste under Arendalsuka.

Både helsesektoren, utdanningssektoren og politiet ble trukket frem som områder som har fått merke hvordan styringsmål og økt krav til dokumentering preger hverdagen til de ansatte.

– Mye tid på rapportering
I DMTV-debatten fra Arendalsuka diskuterer avdelingsoverlege ved Diakonhjemmet sykehus Arne Refsum og helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe styringsformen som har fått stadig større plass i norske legers hverdag.

– Det essensielle med denne styringsformen er markedstenkningen, altså at pasienten, kunden eller brukeren skal ha stor valgfrihet, det ser vi for eksempel i fritt sykehusvalg eller nå Høyres fritt behandlingsvalg. I tillegg er det en stor grad av kontroll, både direkte kontroll og også det å etablere tilsyn. Dette var et svar på 70- og 80-tallets monopolsituasjon, som var et behov for å fornye den offentlige forvaltningen, sier Refsum.

Han trekker frem at helsevesenet er veldig styrt av denne tankegangen.

– Det fører til at vi bruker alt for mye tid på rapportering. Legene bruker under 45 prosent av tiden sin på direkte pasientrettet arbeid. Det fører også til en stor mistillit mellom eier, altså helseministeren og de regionale helseforetakene, og de ansatte.

– Avskaff foretaksmodellen
Kjersti Toppe (Sp) påpekte at New Public Management er et styringsform som gjennomsyrer hele staten.

– Hvis vi skal få til en ordentlig endring av dette i helsesektoren, så mener jeg at vi må avskaffe hele helseforetaksmodellen. For så lenge vi har den, som baserer seg på innsatsstyrt finansiering. Men det er også mulighet innenfor den modellen som er å moderere utslaget av dette, sa Toppe og pekte på to muligheter for å gjøre dette:

– Det ene er at en får mer rammefinansiering og reduserer graden av innsatsstyrt finansiering, det andre går på ledelse. Det har vært en stor debatt om stedlig ledelse, og jeg tenker at hvis du ikke får til stedlig ledelse på sykehus, så får du heller ikke til en tillitsbasert ledelse, sier Toppe.

Se resten av debatten i videoen øverst i saken. 

Powered by Labrador CMS