ÉN INNGANG: Siden 2020 har søkere som ønsker å få utlevert data fra en rekke registre kunnet benytte et felles søknadsskjema via helsedata.no. Illustrasjonsfoto: Colourbox
ÉN INNGANG: Siden 2020 har søkere som ønsker å få utlevert data fra en rekke registre kunnet benytte et felles søknadsskjema via helsedata.no. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Direktoratet for e-helse overtar ansvar for å innvilge tilgang til data fra elleve helseregistre

Fra 15. mars er det Direktoratet for e-helse som avgjør tilgang til opplysninger fra blant andre Kreftregisteret og Medisinsk fødselsregister.

Publisert Sist oppdatert

Personer som søker innsyn i data i elleve nasjonale helseregistre, vil fra og med 15. mars kun trenge å sende inn én søknad og få ett vedtak, uavhengig av hvor mange datakilder det er søkt om opplysninger fra.

Det er en følge av at Direktoratet for e-helse, ved Helsedataservice, overtar vedtaksmyndigheten for registrene og dispensasjon fra taushetsplikt.

Siden 2020 har søkere kunnet sende inn et felles søknadsskjema via helsedata.no. Målet med samordningen er å sørge for raskere, enklere og sikrere tilgang til dataene.

Tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av dataene vil fortsatt utføres av registerforvalterne.

Dette er registrene Direktoratet nå får ansvar for å innvilge tilgang til:

 • Dødsårsaksregisteret
 • Kreftregisteret
 • Medisinsk fødselsregister
 • Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
 • System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK)
 • Norsk pasientregister (NPR)
 • Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser
 • System for bivirkningsrapportering
 • Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
 • Legemiddelregisteret
 • Helsearkivregisteret

I en tidligere versjon av denne saken sto det i tittelen at Direktoratet for e-helse overtar ansvaret for å gi ut data fra elleve helseregistre. Det er ikke riktig. Direktoratet overtar ansvaret for å vedta tilgang til dataene. Saken er endret 15.03.23, kl. 13:44.

Powered by Labrador CMS