«UNIKT PROSJEKT»: Accentures Vibeke Nyvold sier den planlagte Helseanalyseplattformen vekker oppsikt globalt.  Foto: Accenture

«UNIKT PROSJEKT»: Accentures Vibeke Nyvold sier den planlagte Helseanalyseplattformen vekker oppsikt globalt.

Foto: Accenture

Konsulentselskap fikk helse-IT-kontrakt verdt opp mot 800 millioner

Det er konsulentselskapet Accenture AS som har vunnet anbudet for å utvikle Helseanalyseplattformen, som blant annet skal gi forskere raskere tilgang til helsedata.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Saken er oppdatert fredag 14 august kl 15:29

I dag tar det lang tid fra helsedata rapporteres inn til de ulike registrene og fram til de blir tilgengelige for forskerne.

Helseanalyseplattformen skal, ifølge Direktoratet for E-helse, gi bedre, raskere, rimeligere og sikrere tilgang til helsedata på tvers av helseregistre og andre relevante datakilder.

Kontrakten på utviklen av plattformen, som Accenture AS har vunnet, er verdt opp mot 800 millioner kroner.

Direktoratet for e-helse er godt kjent med selskapet Accentures tjenester fra før: En oversikt over direktoratets konsulentutgifter viser at selskapet i årene fra og med 2016 til og med 2019 har fakturert direktoratet for E-helse for over 126 millioner kroner. (I 2016 som Accenture ANS, de påfølgende årene som Accenture AS).

Denne kontrakten har Accenture jobbet hardt for, forteller en glad Vibeke Nyvold, nordisk leder for helse og offentlig sektor i Accenture, til Dagens Medisin:

– Dette er et prosjekt som Direktoratet for e-helse har planlagt over lengre tid. Vi mener at dette er noe av det mest spennende og banebrytende som skjer i offentlig sektor nå. Vi har kjent til at anskaffelsen skulle skje de siste to, tre årene, og har mobilisert vårt globale og lokale apparat for å kunne foreslå den best mulige løsningen.

– Prosjektet er også interessant på grunn av den helt åpenbare store samfunnsøkonomiske gevinsten som ligger ved å tilgjengeliggjøre helsedataene mest mulig effekt for forskning, videre foredling og utvikling; Det er banebrytende å kunne hjelpe blant annet forskerne med å korte ned tiden fra de begynner å hente inn data til de får tilgang til dem, mener Nyvold.

–  Ambisjonen til direktoratet er også at dataene skal tilgjengeliggjøres for andre aktører i et økosystem. Norge er i en unik posisjon fordi vi har helsedata som går mange tiår tilbake i tid. Dette skal Norge være stolte av, sier hun.

Kjernejournal-leverandør
Accenture vant anbudet som leverandør av kjernejournal for ni år siden, blant annet, og er blant prosjektene selskapet har jobbet mest med opp mot Direktoratet for e-helse, viser Nyvold til.

– I Norge har vi unike helsedata og fantastiske muligheter til å drive banebrytende forskning. Med Helseanalyseplattformen kan vi utnytte dette potensialet fullt ut, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse, ifølge direktoratet. 

– Helseanalyseplattformen skal være en sikker teknisk plattform som forenkler tilgangen til helsedata, og legger til rette for avanserte analyser på tvers av helseregistre og andre kilder til helseopplysninger. Plattformen skal sørge for at vi får utnyttet det unike "helsedatagullet" vi har i Norge. Vi er derfor svært glade for at utviklingen av Helseanalyseplattformen nå starter, sier Bergland til direktortatets nettsted fredag.

Powered by Labrador CMS