I GANG: Ved Eidsvåg legekontor er det opprettet PLL for pasienter i flere måneder. – Vi har gått stegvis frem for å teste ny funksjonalitet, luke ut feil, lære, tilpasse og forbedre løsningene. Dette ser nå bra ut i vårt journalsystem, sier Regin Hjertholm, fastlege ved legekontoret.  Foto: Privat

I GANG: Ved Eidsvåg legekontor er det opprettet PLL for pasienter i flere måneder. – Vi har gått stegvis frem for å teste ny funksjonalitet, luke ut feil, lære, tilpasse og forbedre løsningene. Dette ser nå bra ut i vårt journalsystem, sier Regin Hjertholm, fastlege ved legekontoret.

Foto: Privat

Utprøving av pasientens legemiddelliste startet

I Bergen er utprøving av pasientens legemiddelliste nå startet. Målet er at alle som behandler pasienten skal ha tilgang til riktig legemiddelinformasjon og kan oppdatere i samme liste.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Pasientens legemiddelliste (PLL) er en felles oversikt over hvilke legemidler pasienten bruker, som kan deles mellom helsepersonell i forskjellige deler av helsetjenesten.

Flere pasienter har også fått e-multidose, en fullstendig liste over alle legemidler og kosttilskudd en multidosepasient bruker, som gjør at apotek og lege slipper å bruke faks.

Det skriver Direktoratet for e-helse på sin side.

– Ser bra ut i journalsystemet
I Bergen Eidsvåg legekontor først ut og i gang med å opprette legemiddellister for sine pasienter, og skal også videreformidle fullstendig elektronisk liste for pasienter som bruker multidose. Etter hvert skal flere fastlegekontor være med i utprøvingen, først i bydelene Åsane, Arna og Bergenhus.

– Vårt fastlegekontor har opprettet PLL for mange av våre pasienter i flere måneder nå. Vi har gått stegvis frem for å teste ny funksjonalitet, luke ut feil, lære, tilpasse og forbedre løsningene. Dette ser nå bra ut i vårt journalsystem. Prosjektet har vært nært oss brukere, lyttet og gjort endringer raskt når det har vært behov, uttaler fastlege Regin Hjertholm ved Eidsvåg legekontor.

Direktoratet for e-helse skriver at planen er at gjennom vintere skal flere helseaktører i Bergen delta i utprøvingen slik at de kan opprette og oppdatere pasientens legemiddelliste. Det gjelder mottaksklinikk ved Haukeland universitetssjukehus og leger ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

SER POTENSIALET: Katinka Alme, lege på Haraldsplass Diakonale sykehus. Foto: Direktoratet for e-helse

– Her på Haraldsplass kommer det pasienter som har fått opprettet pasientens legemiddelliste flere ganger i uken. Vi ser tydelig potensialet av en slik god kilde til legemiddelinformasjon og gleder oss til det kan breddes ut til flere pasienter og til vi kan sende en oppdatert liste tilbake til fastlegen, sier Katinka Alme, lege på Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen.

TETT DIALOG: – I Bergen har vi løpende og tett dialog med de kliniske miljøene om endringer i de nasjonale løsningene for å bedre pasientsikkerheten, sier Rune Røren i Direktoratet for e-helse. Foto: Direktoratet for e-helse
TETT DIALOG: – I Bergen har vi løpende og tett dialog med de kliniske miljøene om endringer i de nasjonale løsningene for å bedre pasientsikkerheten, sier Rune Røren i Direktoratet for e-helse. Foto: Direktoratet for e-helse

– Har tett dialog med de kliniske miljøene
Hjemmebasert tjenester og sykehjem skal også delta når systemene de bruker implementerer funksjonalitet og helsepersonell får opplæring.

– Det er alltid i starten av en utprøving at man finner de største forbedringsområdene. Derfor er det viktig å starte tidlig og prøve ut forsiktig, slik at færrest mulig helsepersonell påvirkes samtidig som man får nødvendige erfaringer. I Bergen har vi løpende og tett dialog med de kliniske miljøene om endringer i de nasjonale løsningene for å bedre pasientsikkerheten, uttaler leder for program pasientens legemiddelliste Rune Røren i Direktoratet for ehelse.

Powered by Labrador CMS