E-helsedirektør Christine Bergland og Direktoratet for e-helse gikk nylig ut og beklaget at de ikke har løst jobben med å lage pasientens legemiddelliste - og lovet fortgang. Arkivfoto.  Foto:

E-helsedirektør Christine Bergland og Direktoratet for e-helse gikk nylig ut og beklaget at de ikke har løst jobben med å lage pasientens legemiddelliste - og lovet fortgang. Arkivfoto.

Foto:

Rapport om legemiddelliste: – Det synes ikke å foreligge noen troverdig plan

Direktoratet for e-helses arbeid med pasientens legemiddelliste (PLL) får hard medfart fra en ekstern kvalitetssikrer.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Nylig gikk Christine Bergland og Direktoratet for e-helse ut og beklaget at de ikke har løst jobben med å lage pasientens legemiddelliste.

– Vi erkjenner at vi ikke har hatt den fremdriften vi ønsker og har forespeilet aktørene, og beklager den usikkerheten det har skapt i sektoren, uttalte Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse, i en sak på egne nettsider.

Direktoratet for e-helse viser i meldingen de la ut til at den eksterne og interne kvalitetssikringen er initiert av dem selv: Rapporten Pasientens legemiddelliste – orientering om status og veien fremover består av direktoratets egen vurdering og av konsulentselskapet BCGs (Boston Consulting Group) eksterne vurdering.

Dagens Medisin har bedt om hele rapporten fra den eksterne kvalitetssikringen som BCG står bak. Men så langt har Direktoratet for e-helse kun sendt oss et såkalt «oppsummerende notat» om BCGs anbefalinger.

I notatet, som du kan lese her, heter det blant annet fra BCG:

«Evalueringen viser at samtlige prosjekter som i sum skulle realisere PLL er forsinket og har lav måloppnåelse (per mai2020). Programmet i sin nåværende form tilfredsstiller i liten grad suksesskriterier for å lykkes og har svakheter i alle evalueringsdimensjonene. Det synes ikke å å foreligge noen troverdig plan for hvordan programmet skal oppnå målene og realisering av PLL», heter det i oppsummeringen.

Og videre:

«De identifiserte svakhetene, som ikke presenteres i dette oppsummerende dokumentet, er av en slik karakter at en kontinuerlig forbedring over tid ikke alene vil bidra til endringer i tilstrekkelig hastighet for å lykkes med Legemiddelprogrammet».

Pasientens legemiddelliste (PLL)

  • En felles oversikt over pasienters legemidler som både sykehus, sykehjem og fastleger kan se, har vært etterlyst i flere år. Det løftes som det viktigste tiltaket for pasientsikkerheten vi kan gjøre.
  • I vurderingen fra Direktoratet for e-helse legges det opp til et såkalt foreløpig «veikart» der det kommer fram at en nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste kan skje i 2023. Pasientens legemiddelliste skal nå testes ut i Helse Vest og Bergen.
Powered by Labrador CMS