'IKKE BRA': - Å tvinge én løsning på alle de ulike områder i helsesektoren, er verken bra for brukeren eller for statskassa, mener Tarje Bjørgum, leder for bærekraft og helse i Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.  Foto:
"IKKE BRA": - Å tvinge én løsning på alle de ulike områder i helsesektoren, er verken bra for brukeren eller for statskassa, mener Tarje Bjørgum, leder for bærekraft og helse i Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Foto:

– Direktoratet for e-helse har utpreget lite rolleforståelse

– Direktoratet for e-helse utviser utpreget lite rolleforståelse i hvordan de håndterer sine e-helseprosjekter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Dette mener Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Foreningen er sterkt kritisk til hvordan Direktoratet for e-helse jobber, og særlig kommunal journalprosjektet Akson, som de jobber med nå. Foreløpig er kostnaden beregnet til 11 milliarder kroner.

Dette handler om:

Direktoratet for e-helse har anbefalt en nasjonal journalløsning for kommuner, konsept 7, som har fått navnet Akson.Flere aktører har rettet sterk kritikk mot det valgte konseptet, fordi det blir for svært og de mener det er utdatert.

– Bekymret
– Vi er bekymret for hvordan gode politiske intensjoner blir omsatt i praksis hos direktoratet. Her er det utpreget lite rolleforståelse både når det gjelder Akson, og hvordan de håndterer flere andre prosesser mot omverdenen. Det sier Tarje Bjørgum, leder for bærekraft og helse i Abelia.

Direktoratet for e-helse har de siste to ukene fått mye kritikk for arbeidet med en ny kommunal journal.
Legeforeningen, e-helseselskapet DIPS og IKT-Norge mener prosjektet er for stort, og at det fremstår som urealistisk. Også Helse Sør-Øst uttaler at foretaket er skeptisk til kjempeprosjekter.

Les også: Bergland:– Jeg «stusser» over uttalelsene fra Helse Sør-Øst

Samtidig får direktoratet også bred kritikk fra sentrale fagmiljøer for manglende involvering i e-helseprosjekter.

– Direktoratet for e-helse inviterer sjelden til reelle høringsrunder selv på sentrale veivalgdokumenter, men inviterer oftest til å gi innspill innenfor korte frister på uferdige dokumenter, mener lederne for Apotekforeningen, Fysioterapeutforbundet, Legeforeningen, Psykologforeningen og Tannlegeforeningen.
Les også: IT-leverandørene sendte bekymringsmelding for et år siden

Hensikten med offentlige midler er jo at det tilbys hensiktsmessige e-helseløsninger Tarje Bjørgum

– Har varslet
Abelia opplyser at også de, siden i fjor, har varslet om sine bekymringer til både Helse - og omsorgsdepartementet, Næringsdepartementet og til Direktoratet for e-helse.

– Denne uken advarte vi også Stortingets helse- og omsorgskomité spesielt om konsekvensene av Akson, sier Bjørgum, som understreker at de er helt enige i helseministerens visjoner for det digitale Helse-Norge.

– Det vi er skeptisk til, er at man i konseptet som direktoratet har valgt for kommunal journal, ikke er fremtidsrettet.
–  Vi har forsøkt å komme i dialog på ulike vis. Når det nå skal investeres skattemilliarder i stor infrastruktur, må vi i alle fall ta med næringslivet inn i et slikt kjempeløft for samfunnet. Vi ser at konseptet direktoratet har valgt ikke svarer på de reelle behovene: Nemlig at ulike former for helsepersonell skal ha tilgang til den informasjon de trenger, når de trenger det, sier Bjørgum.

«Vil få dårligere løsninger»
– Dersom direktoratet går videre med denne modellen, kan det bidra til mindre innovasjon, noe som neppe var hensikten. Det vil svekke konkurransen, og kommunene vil sitte igjen med dårligere løsninger enn de ellers ville ha fått.

– Det er stor enighet om at de digitale løsningene i kommunene i dag ikke holder mål: Mener dere at dette kan bli verre med direktoratets forslag?

– Det er nødt til å bli bedre enn det er i dag. Det har vært vårt hovedanliggende hele veien: Man løser ikke dette bare ved å kjøpe nytt. Direktoratet har ikke brukt sin myndighetsmakt konstruktivt.

– Myndighetene skal stille krav til markedet om å ta i bruk åpne internasjonale standarder. Da vil markedet automatisk rette seg etter dette, og erfaringene fra andre land viser at når myndighetene sier «hopp», så hopper markedet høyt.

– Skjønner frustrasjonen
– Samhandlingsutfordringen er mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, og ikke mellom sakarkiv. Her har man holdt på veldig lenge, og man har ikke klart å komme videre. Jeg skjønner frustrasjonen til brukergruppene, sier Bjørgum.

– Løsningen er at myndighetene utøver god ledelse, peker ut retningen, stiller krav til åpne samhandlingsløsninger og inviterer markedet aktivt med for å sikre konkurranse. Konsept 7 vil bli utdatert veldig fort. 

– Man kan også tenke seg at kommuner i én region anskaffer system sammen, eller at en fysioterapeut selv velger det systemet de er fortrolige med. Å tvinge én løsning på alle de ulike områder i helsesektoren, er verken bra for brukeren eller for statskassa.

– Direktoratet må lytte til de politiske signalene. Hensikten med offentlige midler er jo at det tilbys hensiktsmessige e-helseløsninger.

Powered by Labrador CMS