FEIL OPPLYSNINGER: SLV melder om feil i pakningsvedlegg for diabetes-legemiddel. Foto: Getty Images

FEIL OPPLYSNINGER: SLV melder om feil i pakningsvedlegg for diabetes-legemiddel.

Foto: Getty Images

Feil dose oppført i pakningsvedlegg til diabetesmedisin

Pakningsvedlegg til diabeteslegemiddel angir en anbefalt maksdosering for ungdom som er 1000 mg mer enn korrekt dose.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Feilen som nå er oppdaget gjelder legemiddelet Metformin Orifarm som benyttes av pasienter med type 2-diabetes.

For pakningene med 500 mg, 850 mg og 1000 mg filmdrasjerte tabletter, er det oppført at ​maksimalt anbefalt dosering per dag for barn over 10 år og ungdom er 3000 mg. Korrekt maksimaldoseringen per dag er imidlertid 2000 mg.

Det er Statens legemiddelverk (SLV) som melder om feilen på sine nettsider

SLV oppgir at det at det er oppført feil dose skyldes en trykkfeil. 

Nye pakninger med oppdaterte pakningsvedlegg vil ifølge SLV være i salg fra januar 2021.

Powered by Labrador CMS