BALANSE: Funnene tyder på at både over- og underbehandling kan være forbundet med overdødelighet, sier OUS-overlege Kari Anne Sveen. 

Foto: Siri Gulliksen Tømmerbakke

Fant kobling mellom overdødelighet av hjertesvikt og diabetes

Det er høyere dødelighet blant personer med hjertesvikt som har høye eller veldig lave nivåer av HbA1c, tyder ny norsk registerstudie på.

EASD, STOCKHOLM (Dagens Medisin): Kari Anne Sveen, overlege PhD, ved endokrinologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus , har sett på forekomsten av diabetes blant dem som dør av hjertesvikt.

I forbindelse med EASD i Stockholm, presenterte hun resultatene av registerstudien “The prognostic impact of HbA1c and diabetes on mortality in chronic heart failure”.

Overdødelighet

Målet var å finne ut av i hvilken grad HbA1c-nivå hadde innvirkning på dødelighet blant pasienter med kronisk hjertesvikt.

Resultatene viser at diabetes er en signifikant og selvstendig indikator for dødelighet blant hjertepasienter.

Data fra Norsk hjertesviktregister på totalt 12.598 personer, behandlet og fulgt opp poliklinisk, ble inkludert i studien.

26,6 prosent av dem hadde en diabetesdiagnose. Fem prosent hadde blodsukkerverdier som var forenelige med en diagnose, men uten å ha fått den.

Blant pasientene med diabetes, økte dødeligheten ved høye eller veldig lave HbA1c-nivåer.

Ikke så godt kjent

– Hvorfor er det viktig å vite om denne risikoen?

– Hvordan nivået av HbA1c påvirker overlevelse er ikke så godt kjent, eller om det har noe å si om man er stramt eller dårlig regulert. Vi mangler langtidsdata på det.

– Hvordan jobber dere videre med dette materialet?  

– Nå skal vi se nærmere på om bruk av medikamenter påvirker disse dataene og analysere funnene vi har enda nærmere.

Finne en balanse

– Hva bør disse funne få å si for hvordan vi behandler personer med diabetes i Norge?

– Det er litt tidlig å konkludere om det, men funnene tyder på at både over- og underbehandling kan være forbundet med overdødelighet, sier Sveen, og viser til at de som hadde best overlevelse i studien lå på HbA1c-nivåer mellom 48 og 53.

– Det samsvarer med våre nasjonale retningslinjer, påpeker hun.

Studien er ikke publisert, men Sveen og medforfatterne Morten Grudtvik, Kåre Birkeland og Lars Gullestad skriver i disse dager en artikkel der funnene skal oppsummeres.  

Sveen oppgir ingen interessekonflikter knyttet til dette arbeidet

Powered by Labrador CMS