Fastlege Petter Brelin er også styremedlem i Sykehuset Østfold HF.  Foto: Vidar Sandnes
Fastlege Petter Brelin er også styremedlem i Sykehuset Østfold HF. Foto: Vidar Sandnes

– Uverdig situasjon

Petter Brelin sitter i sykehusstyre. Fra styremøtene kjenner han godt presset om Den gylne regel.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

– Så langt har sykehusene ikke greid å oppfylle Den gylne regel, hva forteller det oss?

– Det er bekymringsfullt, sier Petter Brelin, leder av Norsk forening for allmennmedisin, og styremedlem i Sykehuset Østfold HF.
Som Dagens Medisin skriver, har ingen av de regionale helseforetakene fullt ut greid å nå målene for Den gylne regel i psykisk helse. Den sier at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn vanlig sykehusbehandling.

Les mer: Høie lovte å prioritere psykisk helse - slik gikk det

– Avmaktsfølelse
– Ministeren har gitt klare beskjeder til sykehusene. Jeg sitter selv i et sykehusstyre der vi ofte påpeker viktigheten av å følge de politiske budskapene – helt konkret. Likevel får vi det ikke til. At det er en manglende gjennomføringsevne hos oss som skal styre sykehusene, må jeg jo ta medansvar for. Samtidig må jeg si at jeg, og sikkert også andre i landets sykehusstyrer, av og til føler en viss avmakt i møtet med dette kravet.

En del av løsningen ligger i organiseringen, mener Brelin:

– I dag er det en høy avvisningsrate i psykiatrien. Fastlegers evne til å forutsi om psykisk helsevern avviser en henvisning, er lik null. Dette gjelder også pasienter som vi er helt sikre på skal bli tatt imot. Vi kan ikke ha et system med så store, varierende og uforutsigbare avvisningsrater.
Les mer: – Den gylne regel er en politisk bløff

«Kaotisk»
– Det aller vanskeligste er private behandlere med offentlig støtte. Her er det en uverdig situasjon: Til forskjell fra somatikken, kan jeg ikke sende en elektronisk henvisning og forvente at pasienten vil bli tatt imot til behandling. I stedet må jeg ha en liste over behandlere med avtale med det offentlige, som jeg må gi pasienten og be vedkommende ringe rundt.

– Det er en kaotisk situasjon, konstaterer han.

– Veldig mye av behandlingskapasiteten i det psykisk helse-tilbudet, går ikke inn i det ordinære prioriteringsarbeidet – det gjelder for private behandlere som psykologer og psykiatere og det gjelder for kommunepsykologer. Her er det ikke et system som sørger for at de sykeste blir tatt imot først.

«Må ta lua i hånden»
– Jeg har respekt for at Den gylne regel er vanskelig å gjennomføre.

– Hva må til?

– Helseministeren må se på andre måter å organisere dette på slik at vi får mer forutsigbarhet. Men han kommer ikke utenom å ta lua i hånden, rusle inn på statsministerens kontor, se ned i bordplaten og be om mer penger, sier Petter Brelin.
Til Dagens Medisin sier Bent Høie at han er enig med Brelin i at man må se på organiseringen, og også at ventetiden for barn og unge er for lang.

Powered by Labrador CMS