Usikkerheten – og frykten for å gjøre feil

Usikkerhet kan lede til en lammende frykt for å gjøre feil. Kan frykten reduseres dersom man vet at eventuelle feil ikke vil gi urimelige sanksjoner?

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Lisa Jakobsen

UNGE STEMMER-KOMMENTAREN: Lisa Jakobsen (f.1994), medisin- og forskerlinjestudent ved Universitetet i Tromsø (UiT)

MEDISINSTUDIET LÆRER oss anatomi, fysiologi, patologi, bruk av skåringsverktøy og retningslinjer. Våre fremtidige pasienter er avhengig av at vi lærer oss det vi skal, slik at vi unngår å gjøre unødige feil.

Frykten for å gjøre feil vil alltid være der, men denne usikkerheten må man lære seg å håndtere.

KOMPLISERT ØVELSE. Det er menneskelig å gjøre feil – og vi kommer alle til å gjøre større eller mindre feil, men medisinstudenter i dag er i liten grad forberedt på dette. Medisinstudiet har fortsatt en vei å gå når det gjelder å ruste studentene i akkurat dette.

I skjæringspunktet mellom den skråsikre anatomien og de ofte mer vage pasientsymptomene står usikkerheten som melder seg når retningslinjer, veiledere og diagnosekriterier ikke nødvendigvis gir svar på hva som feiler pasienten – og hvilken behandling som passer best.

Det ideelle ville ha vært om man er trygg på at rapportering av feil fører til at organisasjonen lærer noe av det, slik at neste lege på vakt unngår å gjøre samme feil

Denne usikkerheten må studentene forberedes på, men det er en komplisert øvelse.

KAN FRYKTEN MINSKES? Usikkerhet kan lede til en lammende frykt for å gjøre feil. Kan denne frykten reduseres om man vet at eventuelle feil ikke vil gi urimelige sanksjoner?

Skal man tørre å si ifra om tilfeller der man har gjort en feil, må det være et miljø som legger til rette for at man skal kunne gjennomføre dette uten frykt.

Se også: Tidspress, feilbehandling – og kloke valg

MELDEKULTUR. Det ideelle ville ha vært om man er trygg på at rapportering av feil ville føre til at organisasjonen lærte noe av det, slik at neste lege på vakt unngår å gjøre samme feil.

Vi trenger å vite mer om hvorfor feil skjer, men da må feilene innrapporteres. Det er kun på denne måten man kan utvide forståelsen av hvorfor feil skjer – og begrense muligheten for at de skjer igjen. Da må man både være trygg på at det ikke får urimelige sanksjoner – og at det blir brukt til videre læring. Tanker om dette bør inn allerede under medisinstudiet.


Ingen oppgitte interessekonflikter


Dagens Medisin, fra Kronikk og debattseksjonen i 05-utgaven

Powered by Labrador CMS