U-sving for munnbind – hvor går Norge?

Byen Jena i Tyskland følger Sør-Koreas eksempel og har gjort utrndørs bruk av munnbind obligatorisk – stikk i strid med anbefalingene fra WHO og FHI. Det gjenstår å se om, og hvor fort, endringene i andre land kommer til å påvirke oss i Norden også.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Biljana Stangeland

Kronikk: Biljana Stangeland, Ph.D, Principal Data Scientist og biomedisinsk ekspert i Mindshift AS. Hun har også lang erfaring som dataforsker ved blant andre OUS og UiO

VI ER 90 dager inne i utbruddet av COVID-19 og har nesten tre uker med tiltak bak oss. Flere nordiske og vesteuropeiske land var ute med hjemmekontor, karanteneregime, stengte skoler og barnehager nesten samtidig med Norge. Men har det virket? Og hva med munnbind?

Nå er Senter for Smittekontroll (CDC) i USA trolig snart ute med en ny anbefaling,  skriver New York Times: «I flere uker sa CDC (og vi i New York Times) at vanlige borgere i USA ikke trengte å ha munnbind med mindre de var syke, hostet eller hadde omsorg for noen som var syk. Når antallet saker i USA dobles hver tredje eller fjerde dag, ser det ut som om det kanskje ikke har vært det beste rådet», innrømte New York Times.

HVA MED NORGE? Kort oppsummert har Norge nå det største antallet bekreftede smittede i Norden

Dette kan enten være riktig, eller gjenspeile at Norge tester mest i Norden og dermed oppdager flest positive. For å unngå testing som en feilkilde når man sammenligner forskjellige land, kan man se på antallet Covid-19-relaterte dødsfall (figur 1A). Her topper Sverige statistikken i Norden med en midlertidig mortalitetsrate på fire prosent (antallet Covid-19-relaterte dødsfall beregnet på antallet smittede). Danmark følger tett på (3 prosent), mens Norge har hatt en svakere stigning i antallet døde.

Denne trenden har snudd litt de siste dagene og antallet nye Covid-19 relaterte dødsfall stiger nå litt raskere enn for noen dager siden i Norge (<1%).

Kan det være slik at vi allikevel trenger flere tiltak for å bremse smitten i Vesten og Norden?

Finland (>1%) og Island (0,2%) har få dødsfall. Noen analyser følger opp antall innleggelser, men det er vanskelig å skaffe gode datagrunnlag som kan gjøre en komparativ analyse mulig.

Figur1 A) Covid-19-relaterte dødsfall stiger i Norden. Sverige og Danmark topper statistikken.

NORGE VERSUS SØR-KOREA. For tre uker siden var det i Norge stor interesse for strategien som Sør-Korea brukte i Covid-19-krisen.

Sør-Korea hadde på dette tidspunktet vist handlekraft som resulterte i avtakende spredning av sykdommen. Så hvor er vi nå? Hvordan ligger norske tall i forhold til sørkoreanske?

I dag har Norden flere Covid-19-relaterte dødsfall enn Sør-Korea relativt til landets befolkning (figur 1B). Sammenlignet med resten av Vest Europa har Norden færre Covid-19-relaterte dødsfall (figur 1B). En lignende trend ser man på antallet smittede.


Figur1 B) Covid-19-relaterte dødsfall i Norden sammenlignet med Europa (med USA) og Sør-Korea.

MISVISENDE OM DOBLINGSTID. I Norge, Sverige og Danmark har doblingstider for antallet smittede doblet seg omtrent to ganger siden starten av mars. Doblingstiden beskriver hvor raskt antallet smittede dobler seg. Jo lengre tid som går mellom hver dobling av smittetallet, desto bedre. Doblingstider er ikke statiske, men er i stadig endring under Covid-19-utbruddet. Det er derfor misvisende og feil bruk av denne metoden når noen aviser og nettsteder viser en doblingstid per land gjennom hele utbruddet.

Hvis man ser på utvikling av doblingstid i Sør-Korea (figur 1C), kan man lett forstå hvor unøyaktig det blir hvis man skulle ta et gjennomsnitt mellom doblingstid på to dager (som var for en måned siden) og på 60 dager (som er nå). Beregner man doblingstid på riktig måte, har man en mye bedre prediksjon av smittetrendutviklingen. Doblingstid av både bekreftet smittede Covid-19-relaterte dødsfall for Kina ligger nå på cirka 500 dager. Fortsetter denne trenden, stiger tallet mot uendelig og antallet Covid-19 relaterte dødsfall dobler seg aldri i Kina.


Figur 1 C) Doblingstid av antallet smittede i Norden sammenlignet med Europa (med USA) og Sør-Korea. For bedre oversikt er kurvene lagt over hverandre. Som utgangspunkt (dag 0) for analysen har man valgt dag for når antallet smittede begynte å vokse raskt.

SMITTETRENDER. Alle nordiske land har nå

mer enn syv dager til dobling for antall smittede (figur 1D). I starten var doblingstiden for alle land på rundt to dager. I Europa er det San Marino som er på vei ut av epidemien (figur 1D) med en doblingstid på over 15 dager, mens Italia viser nå stigning i doblingstiden (> 9 dager).

Den forrige analysen av doblingstiden i Norden, for en uke siden, viste at smittetrenden pekte i riktig retning. Både danske og norske helsemyndigheter har bekreftet dette. I tillegg hadde Norden signifikant høyere doblingstider enn resten av Vest Europa og USA.

Et nytt blikk på smittetallene tirsdag denne uken viste et moderat «tilbakefall», hvor nordiske land hadde lagt seg litt nærmere resten av Europa. Hva betyr dette? Har Sør-Korea-skipet seilt for Norge og Norden?

MUNNBIND UTENDØRS. Selv om alt tyder på at tiltak i Norden virket, stiger doblingstiden saktere enn tilfellet var i Sør-Korea. Mens doblingstid-trenden peker bratt oppover i Sør-Korea – og dette er bra – har USA og mange land i Vest- og Sentral-Europa hatt en relativ svak stigning i doblingstid. Så kan det være slik at vi allikevel trenger flere tiltak for å bremse smitten i Vesten og Norden?

Danmark er i ferd å stramme inn regler for sosial avstand og New York Times nevner hjemmelagede masker i påvente av industrielt produserte munnbind. New York Times skrev i går at «…du trenger ikke «high-grade N95 medical mask»; vanlige kirurgiske masker – og til og med hjemmelagde masker – vil fungere. De vil bidra til å bremse smitten i samfunnet, selv om de ikke sikrer fullstendig beskyttelse for brukeren».

Byen Jena i Tyskland følger Sør-Koreas eksempel og har gjort utendørs bruk av munnbind obligatorisk. Dette er råd stikk i strid med WHO og FHI sine anbefalinger. Det gjenstår å se om, og hvor fort, endringene i disse andre landene kommer til å påvirke oss i Norden også.


Figur 1D) Doblingstid av antallet smittede i nordiske land sammenlignet med Europa (med USA).


VIKTIG TREKLØVER.
Det er lett å tro at det bare er kulturforskjeller som gjør at munnbind i mye mindre grad preger gatebildet i Oslo sammenlignet med Soul. Man tror kanskje at det var uproblematisk i Sør-Korea. De færreste vet at munnbind ble til en opphetet politisk sak i Sør-Korea i starten av mars.

Nyhetsmagasinet The Diplomat skriver om «det offentlige skriket» og at regjeringen i Sør-Korea kunngjorde en serie planer om å ta «full kontroll» av munnbind-forsyningen, etter påtrykk fra flere hold. Rasjonalisering ble innført slik at alle fikk lik mulighet å beskytte seg og for å forhindre hamstring.

Lignende tiltak så man også i Taiwan hvor soldater ble brukt i produksjon av munnbind. Rasjonalisering og jevn fordeling var også nødvendig i Taiwan.

Trekløveret som reduserte drastisk spredning i flere øst-asiatiske land var testing, munnbind samt nøye oppfølging av karanteneregime.

Oppgitt interessekonflikter/disclaimer: Artikkelforfatteren ble selv satt i karantene og har jobbet hjemme etter at hun og familien ble smittet av en Covid-19-lignende sykdom via reiser til Sveits, Frankrike eller Spania. De fire siste årene har hun jobbet som dataforsker i Mindshift AS, en gasellebedrift med hovedkontor i Oslo som spesialiserer seg i endringsledelse, tjenestedesign og atferdspsykologi – med en vitenskapelig tilnærming i alle ledd. Før dette har hun i over 25 år arbeidet ved Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, NMBU og flere anerkjente nasjonale og internasjonale institusjoner. Hun blogger også her.

Powered by Labrador CMS