Studentopptak for en ny tid

DEN MODERNE pasient stiller andre krav til legen enn før. Nye opptakskriterier til medisinerstudiet er derfor både klokt og fremtidsrettet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Anne Hafstad, journalist og kommentator i Dagens Medisin.

Morgendagens pasient er selvstendig, helsebevisst, digital, utålmodig, kravstor – og oppdatert. Ikke minst har fremtidens pasient store forventninger til helsetjenesten og til legen sin. Det handler om kvalitet og tilgjengelighet, men først og fremst om medbestemmelse og dialog.

Ikke for å provosere, men for å understreke at legerollen og pasientrollen er i endring: Den tiden da pasienten ydmykt gjør som legen bestemmer, er forbi. Mange vil si at morgendagens pasient allerede er her, at den digitale og opplyste pasient for lengst har inntatt legekontorene, og at legerollen er tilpasset den nye tiden.

DE HAR selvfølgelig langt på vei rett. Samvalgsverktøyene er på full fart inn i alle deler av helsetjenesten. Resultatet er at møter mellom pasient og lege i stadig større grad preges av dialog og hva som er viktig for pasienten. Det vil imidlertid være en overdrivelse å si at vi er i mål.

Dessuten har vi antakelig bare sett starten på en medisinsk og teknisk utvikling mot mer persontilpasset medisin basert på både sykdommens og vårt eget genetiske utrykk. Individuell tilpasset utredning og behandling er fremtidens medisin.

NÅR LEDELSEN ved Det medisinske fakultet i Oslo, i kronikker i Tidsskriftet, nå tar til orde for å endre inklusjonskriteriene til medisinerstudiet – fra et rent karakteropptak til også å inkludere ferdighetskriterier – er det helt på sin plass og ikke en dag for tidlig.

Det er en klok tilnærming å bruke veldokumenterte verktøy fra andre land og tilpasse dem norske forhold som så testes ut i en pilot.

MORGENDAGENS LEGER må ha andre ferdigheter enn gårsdagens. De må være digitale. De må til fulle beherske dialogens kunst, og de må evne å hente kunnskap og dokumentasjon – som kommer raskere enn noen gang – på en annen måte enn i dag.

Det må imidlertid ikke herske noen tvil om at karakterer fra videregående skole fortsatt må veie tungt, vel vitende om at karaktersettingen varierer fra skole til skole og at mulighetene for å kjøpe seg bedre karakterer gjennom skreddersydde opplegg gjør karakterene til et upresist mål på hva den enkelte søker egentlig kan.

HELLER IKKE ulike ferdighetstester gir eksakte svar på kunnskap, sosiale og kommunikasjonsmessige ferdigheter. Men de kan sikre at morgendagens medisinerstudenter begynner sitt krevende studieløp med en bredere og mer egnet ryggsekk enn tilfellet er for mange i dag.

Det handler om å finne dem som mest sannsynlig vil beherske både studiet og legerollen senere.

Powered by Labrador CMS