Stor risiko for å feile med Akson

Statistikk og empiri viser at det er liten sannsynlighet for at man vil lykkes i gjennomføringen av Akson-prosjektet. For kommunene blir investeringene i Akson K7 et valg mellom pest eller kolera.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Leif Arne Brandsæter
Leif Arne Brandsæter

Innlegg: Leif Arne Brandsæter, administrerende direktør i Visma Enterprise AS, Oslo

VI REGISTRERER at det har festet seg en oppfatning blant enkelte ledere i norske kommuner og i Direktoratet for e-helse, at norske leverandører ikke evner å tilby gode løsninger til helsesektoren – og at leverandørene bagatelliserer sektorens utfordringer. Dette stemmer ikke.

La oss først fastslå at Visma er enig i at det er et reelt behov for vesentlige forbedringer i kommunenes pleie og omsorgsløsninger. I for lang tid har det vært investert lite, om noe i det hele tatt, i IT-løsninger til sektoren. Dette er et ansvar kommunene og leverandørene deler.

DELER IKKE UROEN. Visma tilslutter seg også at primær- og spesialisthelsetjenesten har åpenbare behov for effektiv tilgang på pasientinformasjon på tvers av systemer. Også for leverandørene er det trist – og svært frustrerende – at helsepersonell ikke finner kritisk pasientinformasjon og opplever at systemer arbeider mot dem - snarere enn med dem.

Også for leverandørene er det trist – og svært frustrerende – at helsepersonell ikke finner kritisk pasientinformasjon og opplever at systemer arbeider mot dem – snarere enn med dem

Som landets største leverandør av løsninger til helsetjenesten i kommunene deler vi imidlertid ikke «uroen» for at Akson K7 vil slå beina under norsk helse-IT; altså bransjen i Norge.

Vi begrunner dette synet med tre forhold.

IKKE TID TIL Å VENTE. Akson (konsept 7) er stort, komplisert – og med betydelig risiko. Statistikk og empiri viser at det er liten sannsynlighet for at man vil lykkes i gjennomføringen av prosjektet. Tilsvarende prosjekter fra andre sektorer har feilet. Det koster for mye og tar for lang tid – uten resultater – til tross for gode intensjoner og målsettinger. Statistikk, sannsynlighetsregning og generell empiri er for øvrig metoder som med stort hell benyttes i helsevesenet forøvrig.

Leveransene fra Akson K7 tar for lang tid. Helsepersonell har ikke tid til å vente til 2030 med å få nye løsninger. Ei heller har kommunene tid til det med dagens befolkningsutvikling. Selv ikke om «K7» deles opp i «mindre biter». For å gjøre tidsnøden enda verre, vil data-verdenen, som vi tross alt befinner oss i om vi liker det eller ikke, endre seg mye innen 2030.

PEST ELLER KOLERA? En leveranse av Akson K7 i 2030 vil neppe fremstå som spesielt mye mer moderne enn andre løsninger, og teknologien kan være utdatert lenge før systemet er levert. Slik er dessverre naturen i store og langvarige IT-prosjekter.

Investeringene i Akson K7 vil være et valg mellom pest eller kolera for kommunene. Med dette mener vi at det er sannsynlig at løsningen vil koste betydelig mer enn nåværende løsninger. At nye moderne løsninger må koste mer, er i og for seg greit. Problemet i kommuneøkonomien er at dette vil bli et valg mellom varme hender og kostbare IT-prosjekter. Selv med statlig støtte, eller andre spissfindige finansieringsformer, er det lite trolig at kommuner har råd.

UTDATERT? Så hva gjør vi i Visma, og vi må anta en rekke andre leverandører, uavhengig av Akson K7? Visma har, og investerer fortsatt, betydelige midler i vår nye pleie- og omsorgsløsning «Flyt Omsorg». Løsningen er allerede i bruk, i første versjon, ved enkelte institusjoner, og den er tilgjengelig i nettleser hvor som helst og når som helst.

Selvsagt nyttiggjør vi oss av tilgjengelige standardkomponenter for utveksling av helseopplysninger og samhandling på tvers av sektorer. Vi tror det blir en god løsning, som kanskje ikke dekker alle tenkelige behov (les Akson K7), men de viktigste. Selvfølgelig er helsepersonell tett involvert i utviklingen av løsningen, som er tilgjengelig fra 2021.

Mens Akson K7 skrider frem, er det en legitim fare for at helsepersonell, pasienter og pårørende må leve lenge med gamle løsninger som for lengst har gått ut på dato. IT- og konsulentselskapene, og mange ledere, får nok et stort og «kult» prosjekt med mange kule konferanser og workshops. Og lite ansvar: For hvem er det å skylde på hvis det går galt i 2030?

Interessekonflikt/disclaimer: Visma er landets største leverandør av EPJ/PLO-løsninger til kommunal sektor.
Tilleggsopplysning: Dagens Medisin benytter reiseregningssystemet Visma.net, som er ett av 40 systemer Visma leverer i Norge.

Powered by Labrador CMS