LIS1-kvoten trenger påfyll

Hvis opprettelsen av 145 nye medisinstudieplasser ikke følges opp med flere LIS1-stillinger, kommer søknadskøen til å øke tilsvarende hvert år. Det er på tide å åpne kranene og øke antallet LIS1-stillinger.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Kjetil Askim
Kjetil Askim


Innlegg: Kjetil Askim, medisinstudent og arbeidslivsansvarlig I Norsk medisinstudentforening (Nmf)

REGJERINGEN HAR med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i spissen lansert sin handlingsplan for fastlegeordningen. Som et ledd i strategien, påpeker han behovet for flere lege i spesialisering-1-stillinger (LIS). Dette er et vesentlig poeng ettersom ferdigutdannede leger ikke kan jobbe som fastleger før de har gjennomført LIS1.

Med dette i ryggen var vi spent på å se om det var satt av mer penger til LIS1 i det reviderte nasjonalbudjsettet, men desverre var dette ikke tilfellet. 

UHELDIG UTFALL? Våren 2019 var det 1282 søkere til 457 LIS1-stillinger. Blant dem måtte 825 ta til takke med et nei og forberede seg til neste runde. Det er nå så mange som venter på å komme inn i ordningen at de alene kan fylle nesten to søknadsrunder. Mange av disse unge legene kan tenke seg en karriere som fastlege.

Samtidig har koronasituasjonen belyst behovet for flere helsearbeidere. På bakgrunn av dette, vil de norske universitetene nå opprette 145 nye studieplasser på medisin. Hvis denne økningen ikke følges opp med flere LIS1-stillinger, vil det uheldige utfallet være at LIS1-køen kommer til å øke med ytterligere 145 søkere i året.

NØDVENDIG PÅFYLL. Én av utfordringene i fastlegeordningen er at erfarne fastleger slutter. Arbeidspresset er for stort, og dermed lekker de ut av ordningen. For å bøte på dette, er det godt å se at regjeringen blant annet vil øke antall ALIS-avtaler, styrke basisfinansieringen og avlaste fastlegene fra oppgaver som ikke har direkte med pasientbehandling å gjøre.

Erfarne leger lekker ut av fastlegeordningen, og vi er på vei inn i en situasjon der det betales i dyre dommer for å utdanne enda flere leger til å sitte i kø

Vi mener at det også er viktig å øke tilskuddet av nye leger. Om bassenget lekker, holder det ikke bare å tette hullene, man må også fylle på mer vann.

DYRE KØER. Mange ferdigutdannede leger er klare til å fylle på fastlegeordningen, men det kan de ikke før de har gjennomført LIS1. Når vi ser dette i sammenheng med økte studieplasser, er vi på vei inn i en situasjon hvor det betales i dyre dommer for å utdanne enda flere leger til å sitte i kø.

Det er på tide å åpne kranene og øke antallet LIS1-stillinger.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren er sjette års medisinstudent i Krakow og skal søke LIS1 etter hvert.

Powered by Labrador CMS