Klokt å styrke utdannings-kapasiteten ved UiO – raskt

Ut ifra befolkningsgrunnlaget er utdanningskapasiteten i medisin lavest i området til Universitetet i Oslo (UiO) og Helse Sør-Øst HF (HSØ). Derfor bør utdanningskapasiteten økes ved UiO, og vi tar nå grep for å utdanne flere leger på Sør-Østlandet. Det er klokt.

Publisert
Hanne Flinstad Harbo

Innlegg: Hanne Flinstad Harbo, dekanus ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO)
Svein Stølen, rektor ved UiO

Svein Stølen

EKSPERTUTVALGET SOM BLE ledet av Hilde Grimstad, har i sin utredning anbefalt at Norge skal ha en utdanningskapasitet i medisin som dekker 80 prosent av landets legebehov.

Dette er klokt. Utdanningskapasiteten er lavest, relativt til befolkningen, i området til Universitetet i Oslo (UiO) og Helse Sør-Øst HF (HSØ). Derfor bør utdanningskapasiteten økes ved UiO og det raskt.

I FORKANT. Universitetet i Oslo bygger nå desentraliserte campuser både i sør og i Innlandet. UiO Campus sør er først ute. Den står klar ved Sørlandet sykehus i august 2023. Arbeidet med en UiO Campus innlandet er også i gang, og vi har et meget godt fundament for arbeidet. Sykehuset Innlandet (SI) og UiO har de siste 21 årene utviklet et tett og godt samarbeid. Sykehusene til SI på Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Elverum, Reinsvoll og Sanderud har fått en betydelig rolle i vårt medisinstudium, og de utgjør vår største samarbeidspartner for praksis i studiet.

UiO har avtale om praksis for i alt 134 studenter hvert år i psykiatri (fjerde studieår) og somatiske fag (femte og sjette studieår). I tillegg har cirka 40 studenter årlig praksis hos allmennleger i kommuner i Innlandet. I alt ti sykehusleger og over 25 fastleger i Innlandet er nå ansatt i delstillinger ved UiO for å veilede studenter. 

UiO er positiv til å øke antallet medisinstudenter ved UiO Campus sør og innlandet utover det vi, sammen med våre gode samarbeidspartnere, klarer for egen regning

INTEGRERT CAMPUS. UiO Campus innlandet planlegges å stå klar høsten 2025. Vår avtale med Sykehuset Innlandet innebærer at 20 studenter hvert år skal gjennomføre fjerde og femte studieår ved sykehusene – og i kommunene rundt. Det betyr at vi bygger på erfaringene med utviklingen av UiO Campus sør. I påvente av en ny sykehusstruktur i Innlandet vil vi integrere campusen i de nåværende sykehusene.

Dette bør likevel kun være starten. UiO er positiv til å øke antallet medisinstudenter ved UiO Campus sør og innlandet utover det vi, sammen med våre gode samarbeidspartnere, klarer for egen regning.

TILTAK – OG VILJE? Den videre utviklingen krever vilje og tiltak fra regjeringen. Grimstad-utvalget anbefaler at antallet studieplasser i Helse Sør-Øst HFs nedslagsfelt økes til 450 fra dagens 240. Med et betydelig økt antall studieplasser kan UiO også nå vår intensjon om at våre studenter ved desentraliserte campuser gjennomfører det sjette og siste studieåret ved disse.

UiO fortsetter arbeidet med å utvikle desentraliserte utdanningstilbud, og vi vil sikre dette også innen psykologi. Det er vårt mål å koble dette tydelig til UiO Campus sør og innlandet.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS