Kamp mot SARS-CoV-2 med studenthjelp?

Siste års sykepleierstudenter kan bidra til å bekjempe koronaviruset og redde landet. Vi er flere hundre, ja kanskje opptil tusen, sykepleierstudenter som er klare til å bidra.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Elin Larsen

Innlegg: Elin Larsen, tredje års sykepleierstudent ved NTNU Trondheim

TREDJE ÅRS sykepleierstudenter i Trondheim mangler bare å skrive en litteraturstudie før vi er fullverdige sykepleiere som kan hjelpe helsevesenet med å bekjempe koronaviruset. La oss ta viruset nå og skrive litteraturstudien etterpå.

Selv er jeg en sisteårs sykepleierstudent. Jeg har bestått alle læreplanmål og arbeidskrav i studiet. Jeg er ikke alene, det er mange av oss.

FORSVARLIG BEHANDLING. Til sommeren er jeg ferdig med utdanningen. Jeg og mange andre tredje års sykepleierstudenter mangler kun å skrive bacheloroppgaven før vi blir autoriserte sykepleiere.

Med SARS-CoV-2-pandemien ser det ut til å bli et enormt behov for medisinskfaglig personell til å sørge for at vi klarer å ivareta pasientene på en forsvarlig måte. Allerede hører vi om ruspasienter som blir skrevet ut av elektiv behandling, det er inntaksstopp i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) og psykisk helsevern, og andre planlagte operasjoner må vente.

Det kan komme til å bli behov for alt helsepersonell, særlig sykepleiere. Så oss ta viruset nå – og skrive litteraturstudien etterpå

LA OSS FÅ BIDRA! Derfor har jeg en klar oppfordring til helse- og omsorgsminister, Bent Høie: La oss sykepleiestudenter få bidra med den kompetansen vi har jobbet for å få. Vi har bestått alle læreplanmål og arbeidskrav, men vil ikke være autoriserte sykepleiere med de fullmakter det innebærer før vi har skrevet en litteraturstudie. 

Vi er flere hundre, ja kanskje opptil tusen, sykepleierstudenter som er klare til å bidra til den nasjonale dugnaden i den nasjonale og internasjonale krisen. Det kan komme til å bli behov for alt helsepersonell, og da særlig sykepleiere i tiden fremover.

LIVSVIKTIG INNSATS. Faren for at arbeidsbelastningen kan bli stor, er til stede. Her burde Norge kunne fatte et vedtak slik at alle tredjeårsstudenter som er skikket, kan gå rett i arbeid umiddelbart og få grundig opplæring innen spesialist- og kommunehelsetjenesten – for å gjøre jobben med å sikre pasientene og avlaste helsevesenet.

Litteraturstudien kan vi skrive når vi har bekjempet koronaviruset og reddet landet.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin 06/2020, fra Kronikk og debatt-seksjonen

Powered by Labrador CMS