Ja til fysisk aktivitet i behandling

Fysisk aktivitet kan både forebygge og behandle. Fastlegen og frisklivssentralen kan bidra. 

Publisert
Ina Refsland
Ina Refsland

Innlegg: Ina Refsland, medisinstudent med lisens ved Universitetet i Bergen (UiB)

STORTINGS-POLITIKER Erlend Svardal Bøe (Høyre) har tatt til orde for fysisk aktivitet som behandlingsform, og Volvat-leder Nimi Sebastian Kvarme fastslo i NRK Ytring 31.07 at det er viktig at Legeforeningen og fastlegene er offensive når det gjelder å anbefale og forskrive fysisk aktivitet – både som et forebyggende tiltak og som behandling.

Kvarme nevner de offentlige Frisklivssentralene som en arena for gjennomføring.

KOMMUNENS ANSVAR. Tidligere i sommer ble det i Dagens Medisin reist spørsmål om hvorvidt frisklivssentraler burde være lovpålagt, og artikkelforfatterne argumenterer for det.

Kommunen er lovpålagt å gjennomføre helseforebyggende arbeid. Ifølge Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-2, kommunens ansvar for helse og omsorgtjenesten, skal kommunen drive helsefremmende og forbyggende tjenester.

Frisklivssentralen er et tilbud som er for godt til å gå glipp av. Jeg er utrolig imponert over hva de kan tilby av kurs, og ikke minst kompetanse. Dette er faglig dyktige mennesker med et brennende engasjement for folkehelsen

FORMIDABEL INNSATS. I min samfunnsmedisinske praksis hospiterte jeg i vår hos Frisklivssentralen i Bergen, og fikk et innblikk i drift, prioriteringer og utfordringer. Etter loven, og fra et samfunnsmedisinsk ståsted, yter Frisklivssentralen en formidabel innsats innen helsefremmende og forebyggende arbeid i møte med de helseutfordringer samfunnet vårt preges av.

Om lag én av fire middelaldrende menn og én av fem kvinner har nå fedme, og blant barn ser man at én av seks er overvektige. Overvekt og fedme er en av de største helseutfordringene i verden og gir økt risiko for en rekke sykdommer. Fysisk aktivitet og sunt kosthold er viktige hjelpemidler for å unngå overvekt

Med overvekt kommer flere problemstillinger, som muskel og skjelettplager, diabetes, hjerte- og karproblematikk samt kreftsykdommer.

PROBLEMSTILLINGENE. Dette er også noen av de vanligste problemstillingene ved fastlegekontoret. For mange av disse problemstillingene kan man i flere tilfeller være tilbøyelig til – dersom det er medisinsk forsvarlig – å forsøke livsstilsendringer før oppstart av medisiner.

Å motivere til livsstilsendringer er krevende, og det er vanskelig å utføre på 20 minutter. Her er frisklivssentralen en enorm ressurs for fastlegen. Ifølge frisklivssentralen er det gjerne best dersom pasienten tar kontakt med dem selv, men det er en lav terskel for å henvise dersom pasienten trenger et ekstra «puff».

BRENNENDE ENGASJEMENT. Sett fra en samfunnsøkonomisk side kan frisklivssentralen være med på å forebygge langtidssykmeldinger, utvikling av alvorlig sykdom og død. De gjør en enorm innsats for folkehelse. Med bedre folkehelse vil igjen «arbeidsbelastningen» på fastlegen bli mindre, og vi har flere mennesker i arbeid. Dette er igjen er en fordel for samfunnet.

Frisklivssentralen er et tilbud som er for godt til å gå glipp av. Jeg er utrolig imponert over hva de kan tilby av kurs, og ikke minst kompetanse. Dette er faglig dyktige mennesker med et brennende engasjement for folkehelsen.

TETTERE SAMSPILL! Jeg tenker at fastlegen gjerne kan knyttes sterkere opp til frisklivssentralen. Som fastlege har man god kompetanse til å hjelpe sine pasienter med livsstilsendringer, men i en travel hverdag kan dette fort bli vanskelig å gjennomføre slik at man ser resultater. Da er det viktig med gode tverrfaglige samarbeid, og det er essensielt at fastleger kjenner til disse tilbudene.

«Husk at det du ikke vet, kan ikke pasientene dine nytte godt av». Frisklivssentralens tilbud er noe jeg definitivt tar med meg i sekken som behandlingstilbud for mine fremtidige pasienter, og jeg har allerede nå i praksis begynt å nevne dette tilbudet for flere av pasientene som kan nyte godt av dette.


Ingen oppgitte interessekonflikter


Dagens Medisin, fra Kronikk- og debattseksjonen i 09-utgaven

Powered by Labrador CMS