Hvorfor er ikke psykisk syke vaksineprioritert?

Hvorfor prioriteres ikke pasienter med alvorlig psykisk lidelse i vaksinekøen? Det er vanskelig å forstå at psykisk sykdom, eller avhengighet, overhodet ikke er nevnt i Folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge av risikogrupper.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Lars Lien

Kronikk: Lars Lien, psykiater, professor ved Høgskolen i Innlandet og nyvalgt leder i Norsk psykiatrisk forening
Petter Andreas Ringen, psykiater og avdelingsleder ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved OUS, professor II ved UiO og nestleder i Norsk psykiatrisk forening
Ola Marstein, psykiater, avtalespesialist og spesialrådgiver i Norsk psykiatrisk forening

FLERE NYE studier viser en sterk sammenheng mellom alvorlige psykiske lidelser og risiko for tidlig død av covid-19. Alvorlig psykiske lidelse ligger bare bak mennesker som er transplanterte, men foran dem med kroniske lungesykdommer når det gjelder risiko for dødelig utgang innen 30 dager ved koronainfeksjon.

Til tross for dette har Norge ikke alvorlig psykisk sykdom som prioriterings-kriterium for tildeling av vaksiner.

UFORSTÅELIG. Det er vanskelig å forstå at psykisk sykdom, eller avhengighet, overhodet ikke er nevnt i Folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge av risikogrupper.

I en helt fersk artikkel i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet ble graden av prioritering av vaksiner beskrevet fra 20 europeiske land. Norge er ett av tolv land som ikke nevner psykisk lidelse i prioriteringen, mens åtte land gjør det. Av disse åtte er det fire land som plasserer psykisk lidelse høyt i prioriteringshierarkiet: Danmark, Tyskland og Nederland i øverste prioritet og Storbritannia i nest øverste.

DÅRLIG OPPFØLGING. Det har i de seneste årene vært grundig dokumentert at mennesker med psykiske helseutfordringer har inntil ti års redusert levealder i forhold til resten av befolkningen. De dør oftere av helt vanlige sykdommer, og spesielt av hjerte- og karlidelser.

En av hovedgrunnene til overdødeligheten er dårligere oppfølging av tidlig risiko for sykdom, og at de får mindre behandling enn resten av befolkningen for de samme sykdommene.

Ettersom denne pasientgruppen igjen ser ut til å være glemt, er det stor fare for at gapet i levealder for personer med, og uten, psykisk lidelse vil øke

SÅRBARHET. Ettersom denne pasientgruppen igjen ser ut til å være glemt, er det stor fare for at gapet i levealder for personer med, og uten, psykisk lidelse vil øke.

Fra egne intervjuer med mennesker med alvorlige psykisk funksjonssvikt har vi fått frem at de har vært spesielt sårbare under pandemien – knyttet til nedstenging og enda dårligere tilgang til sosialt nettverk og meningsfulle aktiviteter.

Også av den grunn bør denne gruppen mennesker prioriteres i vaksinekøen.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS